Dodatno zdravstveno zavarovanje

želim skleniti ker:

Trenutno nimam dopolnilnega zavarovanja

Sem se zaposlil za določen / nedoločen čas

Sem ostal brez statusa oz. sem diplomiral

Sem dopolnil 26. let v tem šolskem letu