Adriatic Slovenica d.d.

1. marec 2017 višja premija pri Adriatic Slovenica

Datum: 6.1.2017

Zavarovalnica Adriatic Slovenica (AS) bo s 1. marcem 2017 povišala mesečno premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Ugotovili so, da se že od leta 2014, stroški zdravstvenih storitev in doplačil k tem storitvam v povprečju letno višajo za 4%. Ker napovedi kažejo, da bodo doplačila k zdravstvenim storitvam naraščala tudi v letu 2017, dodatno pa naj bi na višanje stroškov vplivali tudi ukrepi za skrajševanje čakalnih dob in tudi nedavno podpisani sporazum med vlado in FIDES, so morali ukrepati in zvišati mesečno premijo.

Osnovna mesečna premija bo tako od 1.3.2017 višja za 1 evro in bo znašala 29,34 evra.

V kolikor izberete ugodnejši način plačila, npr. SEPA direktno obremenitev osebnega računa, si tako lahko za 1% znižate mesečno premijo. Vaša mesečna premija bo tako znašala 29,05 evra mesečno.

Spremembo načina plačila lahko uredite s klicem na 080 11 10, s sporočilom na info@as.si ali preko svoje osebne e-zavarovalnice MOJ AS.

Skladno s splošnimi pogoji dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja lahko v 60 dneh od dneva, ko ste bili seznanjeni s spremembo premije, zavarovanje odpoveste s trimesečnim odpovednim rokom. Ta rok se upošteva tudi v primeru, da od začetka veljavnosti pogodbe še ni poteklo eno leto. Odpoved morate podati v pisni obliki. V obdobju do prenehanja zavarovanja se premija obračuna po starem ceniku.

Predlagamo vam, da razmislite o svoji odločitvi, saj imate na voljo neprecenljive storitve, ki vam jih ponujajo s »Centrom Zdravje AS« (olajšajo in skrajšajo pot do ustreznega zdravnika, diagnoze in okrevanja), in s »Prehodno oskrbo«, ki vam ob hujši nezgodi prinese dobrodošlo pomoč in nižje stroške okrevanja t.j. do 50 ur pomoči na domu pri opravljanju dnevnih opravil, negi in varstvu otrok, ter še posebej dobrodošle do 4 prevoze in spremstvo na kontrolne preglede k zdravniku.

V primeru prekinitve dopolnilnega zavarovanja izgubite tudi pravico do ostalih zdravstvenih zavarovanj AS. Zmanjšajo se vam tudi ugodnosti in paketni popusti na avtomobilskih, premoženjskih in nezgodnih zavarovanjih AS.