sd dopolnolno zdravstveno zavarovanje obvezno zdravstveno zavarovanje

Kakšen je postopek pri urejanju zdravstvenega zavarovanja preko CSD?

Datum: 11.9.2017 Slovenski državljani, ki so brez dohodkov…