dodatno zavarovanje diploma študent

DIPLOMIRAL SEM. ALI SEM ZDRAVSTVENO ZAVAROVAN?

Datum: 26.01.2018 Zakon o visokem šolstvu v 70. členu podrobno…