V mesecu decembru je Triglav zdravstvena zavarovalnica iz naslova dodatnih previdnostnih rezervacij svojim zavarovancem v obliki poračuna vrnila 7,44 eur.

V primeru, da je bila v mesecu decembru vaša premija za prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri zavarovalnici Triglav za 7,44 eur nižja kot običajno, je to iz razloga, ker je Triglav zdravstvena v tem mesecu izvajala poračun iz naslova dodatnih previdnostnih rezervacij, ki jih je zavarovalnica oblikovala po priporočilu evropskega zavarovalniškega regulatornega organa (EIOPA) v letu 2020 v zvezi z epidemijo COVID-19.

Triglav vrnil 7,44eur

Triglav zdravstvena zavarovalnica je vrnila cca. 3.3milijona eur dodatnih previdnostnih rezervacij, saj je bila v 2020 dejanska poraba sredstev manjša od načrtovane.

Žal pa trenutne projekcije ob naraščajočih cenah materiala, vedno višjih plačah zdravstvenega osebja in višjih stroških zdravstvenih storitev kažejo na višjo ceno PDZZ. Nekaj presežnih rezervacij iz naslova dopolnilnega zavarovanja zavarovalnice sicer beležijo še iz preteklih let, vseeno pa je povišanje premije le še vprašanje časa.