Informacije na: 040 556 489 ali info@e-zavarovanja.com

Skleni online ali pokliči 040 556 489

Dopolnilno zavarovanje cena

Mesečna premija 35,67€
Mesečna premija z maks. 3% popustom 34,60€
Letna premija 415,20€

Brezplačni klub e-Zavarovanja prinaša:
Brezplačni klub Varuh zdravja prinaša:

Dopolnilno zavarovanje cena

Mesečna premija 34,50 €
Mesečna premija z maks. popustom 34,50 €
Letna premija 414,00€

Brezplačni klub e-Zavarovanja prinaša:
Brezplačni klub Generali prinaša:

Dopolnilno zavarovanje cena

Mesečna premija 35,55 €
Mesečna premija z max. popustom 35,55€
Letna premija 426,60€

Brezplačni klub e-Zavarovanja prinaša:
Triglav prinaša:

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje primerjava cen
V zgornji tabeli lahko primerjate cene dopolnilnega zavarovanja med zavarovalnicami. Opozoriti pa je potrebno, da te cene veljajo le za zavarovance, ki nimajo doplačila na premijo. Doplačilo na premijo imajo vsi zavarovanci, ki niso plačevali dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja več kot eno leto, pa bi ga morali. Preprosto povedano so imeli sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje, dopolnilnega pa ne.

PRIMER 1: Meta Puh je zaposlena že 3 leta, včeraj pa se je odločila, da bo sklenila dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Skladno z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ji bo morala zavarovalnica zaračunati za vsako polno leto 3% doplačila, skupno torej 9% doplačila na osnovno premijo.

PRIMER 2: Marko Volk je zaposlen že 20 let. V tem času je 12 let plačeval dopolnilno zdravstveno zavarovanje 8 let pa ne. Danes se je odločil, da bo zopet pričel plačevati dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Kot v prejšnjem primeru mu mora zavarovalnica na osnovno premijo zaračunati doplačilo 3% za vsako leto, za 8 let skupno torej 24%.

Dodatno zdravstveno zavarovanje cena
Poleg cene je pri sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja potrebno upoštevati tudi ugodnosti, ki jih prejmete ob sklenitvi in paketne popuste. Zavedati se je potrebno, da če imate vsa zavarovanja pri Triglavu, bo skupni paketni popust na vsa sklenjena zavarovanja lahko večji, kot je razlika v ceni. Poleg tega so tu še ugodnosti, ki jih ponuja posamezna zavarovalnica in na koncu hitro ugotovimo, da najcenejša zavarovalnica ni nujno najugodnejša. Dodatno zdravstveno zavarovanje cena

PRIMER 1: Peter Hren je študent, ki nima sklenjenega še nobenega zavarovanja. S 1.3.2019 se bo zaposlil. Svetujemo mu sklenitev pri zavarovalnici z najnižjo premijo.

PRIMER 2: Mojca Hrovat in mož imata pri Triglavu zavarovano hišo, 2 avtomobila, počitniško hišo na morju, ter plačujeta 2 naložbeni življenjski zavarovanji. Če skleneta še dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri Triglav zdravstveni zavarovalnici, letno prihranita več kot 100 eur. Svetujemo, da zavarovanje skleneta pri Triglav zdravstveni zavarovalnici, d.d.

Naš nasvet je, naj si vsak sam izračuna katera zavarovalnica je zanj najugodnejša.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje najceneje
Kot smo že zgoraj omenili naj cena ne bo edini faktor pri sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vseeno pa cena je pomemben faktor, ko se odločamo pri kateri zavarovalnici bomo sklenili dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Dodatno zavarovanje cene
Omeniti moramo še to, da so v primeru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja cene enotne. V primeru, da zavarovalnica zviša ali zniža premijo, to velja enako za vse zavarovance. V primeru avtomobilskih zavarovanj se dogaja, da imate lahko enak avto, kot sosed, oba sta brez škod, oba sta enako stara in z enakim vozniškim stažem. Oba imata enako zavarovanje pri isti zavarovalnici, pa vendarle je cena povsem različna.

V primeru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je cena za vse zavarovance enaka, možna je razlika v premiji, zaradi doplačila na premijo v posameznih primerih, sicer pa vsaj pri Triglavu in Generali razlik v ceni ne bi smelo biti.

Razlika v ceni je možna pri Vzajemni, saj so pri Vzajemni zavarovanci, ki premijo plačujejo preko trajnega naloga, enkrat letno ali z odtegljajem od plače deležni zakonsko predpisanega maksimalno določenega 3% popusta.