Entries by

Distribucija dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj in stališče Agencije za zavarovalni nadzor

Datum 7.2.2023 Agencija za zavarovalni nadzor je zaznala nepravilnosti pri prodaji dopolnilnih zavarovanj in zato dne 23.3.2022 izdala svoje stališče. Glavno stališče AZN je, da 62.B člen ZZVZZ(zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) povsem jasno pravi, da mora biti zavarovalna premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri posamezni zavarovalnici enaka za vse …

Decembra 2022 Triglav vrnil 7,44 eur iz naslova rezervacij dopolnilnega zavarovanja

Datum 6.2.2023 Iz naslova prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je Triglav zdravstvena zavarovalnica v mesecu decembru 2022 izvedla poračun premije. Vsi zavarovanci, ki so imeli sklenjeno PDDZ med 1.12.2020 in 31.12.2020 so tako v decembru 2022 dobili za 7,44 eur nižjo položnico. Poračun se je izvedel, ker je Triglav zdravstvena zavarovalnica …

Presežek 22,50 evrov mesečne premije vrnjen zavarovancem Vzajemne

Datum: 14.12.2021 Ker je zavarovalnica Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., v lasti njenih zavarovancev, se v primeru presežka, le tega vrne svojim zavarovancem. Zavarovalnica Vzajemna posluje nepridobitno, torej ustvarijo le toliko presežka, kolikor je potrebnega za stabilno poslovanje in razvoj, ter varnost zavarovancev. V letu 2021 je zavarovalnica Vzajemna svojim zavarovancem …