1% POPUST PREJMETE:

  • pri letnem plačilu
  • direktna bremenitev (trajnik)
  • odtegljaj pri plači
  • odtegljaj od pokojnine
ZAVAROVALNA PREMIJA – ADRIATIC SLOVENICA PREMIJA (€)
mesečna premija 30,34
MESEČNA PREMIJA z maksimalnim popustom 30,04
LETNA PREMIJA 360,48

PRIMERJALNA TABELA CEN:

ZAVAROVALNICA VZAJEMNA TRIGLAV ADRIATIC SLOVENICA
MESEČNA PREMIJA 30,12€ 30,79€ 30,34 €
MESEČNA PREMIJA Z MAX POPUSTOM 29,22€ 30,79€ 30,04 €
LETNA PREMIJA 350,60€ 369,48€ 360,48 €