ADRIATIC SLOVENICA DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE CENA PREMIJA (€)
mesečna premija 31,98€ (s 1.11. 34,50€)
LETNA PREMIJA 383,76€ (s 1.11. 414€)

ADRIATIC SLOVENICA PRIMERJAVA CEN:

ZAVAROVALNICA VZAJEMNA TRIGLAV ADRIATIC SLOVENICA
MESEČNA PREMIJA  35,67€  35,55€ 31,98€ (s 1.11. 34,50€)
MESEČNA PREMIJA Z MAX POPUSTOM  34,60€  35,55€ 31,98€ (s 1.11. 34,50€)
LETNA PREMIJA  415,20€  426,60€ 383,76€ (s 1.11. 414€)

3% POPUST PREJMETE:

  • pri letnem plačilu (za sklenitve od 1.11.2019 dalje)

Cena velja le v primeruče posameznik, ki sklepa dopolnilno zdravstveno zavarovanje nima čakalne dobe, ki jo določa zakon. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju namreč določa, da mora zavarovalnica posamezniku, ki želi skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je zaposlen oziroma zavezanec za obvezno zdravstveno zavarovanje več kot eno leto ustrezno povišati mesečno ceno dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Več let, kot si posameznik ni plačeval dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, višja bo cena. Za polno vsako leto, to je 365, ko si posameznik ni plačeval dopolnilnega zavarovanja, bil pa je zavezanec za plačevanje le tega se cena zviša za 3%.

Zvišanje premije velja permanentno in ga ni mogoče izbrisati.

Cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je torej za vse zavarovance enaka, vendar pa bodo tisti zavarovanci, ki nekaj let dopolnilnega zavarovanja niso plačevali, bili pa so zavezanci za obvezno zdravstveno zavarovanje, plačevali permanentno višjo premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

PRIMER: Štefan Hudopisk se je zaposlil pred 13 let in 5 dnevi. Delodajalec mu je obvezno zavarovanje plačeval 13 let in 5 dni. Štefan Hudopisk se je odločil, da bo danes sklenil dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Po zakonu mu bo morala zavarovalnica (tista, ki si jo je Štefan izbral) osnovno ceno zvišati za 13 polnih let x 3% = 39%. Štefan bo 39% višjo premijo plačeval permanentno.

Omejitve povišanja cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
Hkrati je potrebno povedati, da je povišanje premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja omejeno navzgor na 80%.

PRIMER 2: Irena Hudopisk je zaposlena že 30 let. Če se jutri odloči, da sklene dopolnilno zdravstveno zavarovanje, se ji bo premija povečala za maksimalno 80%. Če bi upoštevali pravilo 3% zvišanje na leto, bi Irena morala plačevati 90% višjo premijo, ker pa velja 80% omejitev zvišanja premije, se ji po mesečna premija povišala za zgolj 80%.

Hkrati je potrebno vedeti, da cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni fiksna. V zadnjih letih smo bili priča večinoma podražitvam, hkrati pa tudi pocenitvah premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vedeti je potrebno, da zvišanju plač zdravnikov navadno sledi zvišanje cen zdravstvenih storitev, temu pa takoj zvišanje cen zdravstvenega zavarovanja seveda tudi dopolnilnega.

Dejstvo pa je, da se ob dvigu cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja osnovna premija dvigne vsem zavarovancem enako, procent doplačila pa ostane enak skladno z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju