TRIGLAV DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE CENA PREMIJA (€)
mesečna premija  35,55€
LETNA PREMIJA 426,60€

TRIGLAV PRIMERJAVA CEN:

ZAVAROVALNICA VZAJEMNA TRIGLAV GENERALI
MESEČNA PREMIJA  35,67€  35,55€ 34,50€
MESEČNA PREMIJA Z MAX POPUSTOM  34,60€  35,55€ 34,50 €
LETNA PREMIJA  415,20€  426,60€ 414,00€

Triglav dopolnilno zavarovanje cena velja v Sloveniji le v primeru, če posameznik, ki sklepa dopolnilno zdravstveno zavarovanje nima čakalne dobe, ki jo določa zakon. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju namreč določa, da mora zavarovalnica posamezniku, ki želi skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je zaposlen oziroma zavezanec za obvezno zdravstveno zavarovanje več kot eno leto ustrezno povišati mesečno ceno dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Več let, kot si posameznik v Sloveniji ni plačeval dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, višje bodo premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Za polno vsako leto, to je 365, ko si posameznik ni plačeval dopolnilnega zavarovanja, bil pa je zavezanec za plačevanje le tega se dopolnilno zdravstveno zavarovanje Triglav cena zviša za 3%.

Zvišanje premije velja permanentno in ga ni mogoče izbrisati.

Na naši spletni strani omogočamo sklenitev dopolnilnega Triglav Online na povezavi Triglav skleni zavarovanje. Ob sklenitvi prejmete prejmete tudi ugodnosti.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje Triglav cena je torej za vse zavarovance enaka, vendar pa bodo tisti zavarovanci, ki nekaj let dopolnilnega zavarovanja niso plačevali, bili pa so zavezanci za obvezno zdravstveno zavarovanje, plačevali permanentno višjo premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Zavezanec za dodatno zdravstveno zavarovanje postanemo ob prvi zaposlitvi, izgubi statusa študenta ali ob koncu šolskega leta v katerem smo dopolnili 26 let. Otrok ali mladostnik s statusom dijaka ali študenta do konca šolskega leta v katerem dopolni 26 let ni zavezanec za plačilo zdravstvenih storitev.

PRIMER: Štefan Hudopisk se je zaposlil pred 13 let in 5 dnevi. Delodajalec mu je obvezno zavarovanje plačeval 13 let in 5 dni. Štefan Hudopisk se je odločil, da bo danes sklenil dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Po zakonu mu bo morala zavarovalnica (tista, ki si jo je Štefan izbral) osnovno ceno zvišati za 13 polnih let x 3% = 39%. Štefan bo 39% višjo premijo plačeval permanentno.

Omejitve povišanja cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
Hkrati je potrebno povedati, da je povišanje premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja omejeno navzgor na 80%.

PRIMER 2: Irena Hudopisk je zaposlena že 30 let. Če se jutri odloči, da sklene dopolnilno zdravstveno zavarovanje, se ji bo premija povečala za maksimalno 80%. Če bi upoštevali pravilo 3% zvišanje na leto, bi Irena morala plačevati 90% višjo premijo, ker pa velja 80% omejitev zvišanja premije, se ji po mesečna premija povišala za zgolj 80%.

Hkrati je potrebno vedeti, da cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni fiksna. V zadnjih letih smo bili v Sloveniji priča večinoma podražitvam, hkrati pa tudi pocenitvah premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vedeti je potrebno, da zvišanju plač zdravnikov navadno sledi zvišanje cen zdravstvenih storitev, temu pa takoj zvišanje cen zdravstvenega zavarovanja seveda tudi dopolnilnega.

Dejstvo pa je, da se ob dvigu cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja osnovna premija dvigne vsem zavarovancem enako, procent doplačila pa ostane enak skladno z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Razlika med Triglav in Vzajemna

Razlika med Triglav in Vzajemna je le v ceni zavarovanja. Sama storitev je skladno z ZZVZZ pri vseh zavarovalnicah enaka. Pri obisku zdravnika v Sloveniji vas namreč nihče ne bo vprašal ali imate sklenjeno dodatno zdravstveno zavarovanje pri triglavu ali Vzajemni. Zdravstveno osebje zanima le ali dodatno zdravstveno zavarovanje imate sklenjeno ali ne.

Kakšne stroške zdravstvenih storitev si lahko obetate brez sklenjenega dopolnilnega zavarovanja si lahko preberete na povezavi pregled pri zdravniku brez dodatnega zavarovanja. Omeniti je še potrebno, da cena zdravstvenih storitev v Sloveniji ni enotna in da imajo različne zdravstvene ustanove različne cene zdravstvenih storitev.

Dodatno zdravstveno zavarovanje nam prihrani visoke stroške v primeru nezgode ali bolezni, na naši spletni strani ga lahko sklenete na povezavi Online Triglav. Ob sklenitvi dopolnilnega prejmete tudi ugodnosti, zavarovanje pa pri nas sklenete z maksimalnim zakonsko dovoljenim popustom.

Kot ste že videli v zgornji tabeli, se premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja med seboj minimalno razlikujejo. Včasih je bil za izračun cene Triglav zdravstvene potreben dopolnilno zdravstveno zavarovanje triglav cenik, danes pa ima triglav enotno ceno dopolnilnega zavarovanja.

Premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so se zgodovinsko gledano vedno razlikovale. Triglav večino časa ni bil najcenejši, še vedno pa je za večino zavarovancev zavarovalnice triglav najugodnejši, saj ob sklenitvi prejmete boniteto, da lahko ostala zavarovanja Triglav sklepate z dodatnim popustom.

Zavarovanci dopolnilnega zavarovanja Triglav lahko pri ostalih premoženjskih zavarovanjih uveljavljate paketni popust na več sklenjenih zavarovanj zavarovalnice Triglav.