3% POPUST PREJMETE:

  • pri sklenitvi preko spletnega obrazca TUKAJ
  • pri plačilu z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN),
  • pri direktni bremenitvi (trajnik),
  • pri letnem plačilu,
  • pri plačilu mesečne premije z odtegljajem od plače.
VZAJEMNA DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE CENA PREMIJA (€)
mesečna premija 35,67€
MESEČNA PREMIJA z maksimalnim 3% popustom 34,60€
LETNA PREMIJA 415,20€

VZAJEMNA PRIMERJAVA CEN:

ZAVAROVALNICA VZAJEMNA TRIGLAV GENERALI
MESEČNA PREMIJA  35,67€ 35,55€ 34,50€
MESEČNA PREMIJA Z MAX POPUSTOM  34,60€  35,55€ 34,50€
LETNA PREMIJA  415,20€  426,60€ 414,00€

Vzajemna mesečna premija pri Vzajemni velja le v primeruče posameznik, ki sklepa dopolnilno zdravstveno zavarovanje nima čakalne dobe, ki jo določa zakon. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v Sloveniji namreč določa, da mora zavarovalnica posamezniku, ki želi skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je zaposlen, brez statusa študenta ali je dopolnil 26 let oziroma je zavezanec za obvezno zdravstveno zavarovanje več kot eno leto ustrezno povišati mesečno ceno za dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Več let, kot si posameznik v Sloveniji pri zavarovalnici ni plačeval dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, višja bo cena. Za polno vsako leto, to je 365dni, ko si posameznik ni plačeval dopolnilnega zavarovanja, bil pa je zavezanec za plačevanje le tega se cena pri Vzajemni zviša za 3%.

Zvišanje premije za zdravstveno zavarovanje velja permanentno in ga ni mogoče izbrisati. Dodatno zdravstveno zavarovanje Vzajemna omogočamo na povezavi Vzajemna sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je pri zavarovalnici vzajemna v Sloveniji torej za vse zavarovance enaka, vendar pa bodo tisti zavarovanci, ki nekaj let dopolnilnega zavarovanja pri zavarovalnici niso plačevali, bili pa so zavezanci za obvezno zdravstveno zavarovanje, plačevali permanentno višjo premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

PRIMER: Štefan Hudopisk se je zaposlil pred 13 leti in 5 dnevi. Delodajalec mu je obvezno zavarovanje plačeval 13 let in 5 dni. Štefan Hudopisk se je odločil, da bo danes sklenil dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Po zakonu mu bo morala zavarovalnica (tista, ki si jo je Štefan izbral) osnovno ceno zvišati za 13 polnih let x 3% = 39%. Štefan bo 39% višjo premijo za dopolnilno zavarovanje plačeval permanentno.

Omejitve povišanja cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
Hkrati je potrebno povedati, da je povišanje premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja omejeno navzgor na 80%.

PRIMER 2: Irena Hudopisk je zaposlena že 30 let. Če se jutri odloči, da sklene dopolnilno zdravstveno zavarovanje, se ji bo premija povečala za maksimalno 80%. Če bi upoštevali pravilo 3% zvišanje na leto, bi Irena morala plačevati 90% višjo premijo, ker pa velja 80% omejitev zvišanja premije, se ji po mesečna premija povišala za zgolj 80%.

Hkrati je potrebno vedeti, da cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni fiksna. V zadnjih letih smo bili priča večinoma podražitvam, hkrati pa tudi pocenitvah premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vedeti je potrebno, da zvišanju plač zdravnikov navadno sledi zvišanje cen zdravstvenih storitev, temu pa takoj zvišanje cen zdravstvenega zavarovanja seveda tudi dopolnilnega. Vse to velja pri za vse zavarovalnice ne le pri zavarovalnici Vzajemna. Vzajemna dopolnilno zavarovanje cena se bo tudi v prihodnosti spreminjala

Dejstvo pa je, da se ob dvigu cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja osnovna premija dvigne vsem zavarovancem enako, procent doplačila pa ostane enak skladno z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Vzajemna dopolnilno zavarovanje cena

Najpomembneje je, da Vzajemna zavarovalnica sklenitev za dodatno zdravstveno zavarovanje na zavarovalnici opravimo pravočasno. To je v roku enega meseca od dneva, ko postanemo zavezanci za plačevanje za dodatno zdravstveno zavarovanje.

Če dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni sklenjeno v roku enega meseca nas ob sklenitvi čaka čakalna doba. Če s sklenitvijo odlašamo še več kot eno leto pa nas čaka tudi doplačilo na premijo.

Naš nasvet je torej, da pravočasno sklenete dodatno zdravstveno zavarovanje in se s tem izognete možnim visokim stroškom zdravstvenih storitev. Zdravstvene storitve obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti, zato je zelo priporočljivo dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Na naši spletni strani omogočamo Online sklenitev Vzajemna dzz oziroma Vzajemna prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja na povezavi skleni Vzajemna.

Ob sklenitvi lahko računate tudi na ugodnosti, ki jih vzajemna nudi v primeru sklenitve. Kakšne ugodnosti vzajemna nudi ob sklenitvi si lahko preberete na linku Vzajemna ugodnosti ob sklenitvi.

Kaj krije dopolnilno zdravstveno oziroma kaj krije zdravstveno zavarovanje si lahko preberete na povezavi Vzajemna dodatno zavarovanje kaj krije.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje nam torej pomaga, da v primeru nezgode ali bolezni nimamo visokih stroškov zdravstvenih storitev. Namen zdravstvene storitve je, da nas čim prej vrne v normalno stanje, dopolnilno zdravstveno pa krije stroške teh storitev.