dodatno zavarovanje diploma študent

DIPLOMIRAL SEM. ALI SEM ZDRAVSTVENO ZAVAROVAN?

Datum: 26.01.2018

Zakon o visokem šolstvu v 70. členu podrobno opredeljuje kdaj študent izgubi status.
V primeru diplome študent obdrži status študenta do konca šolskega leta.
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju v 46. členu določa, da študent ob diplomi
izgubi status študenta.
Torej, če ste visokošolski študent, imate zdravstveno zavarovanje po starših krito do konca šolskega leta.
Če pa ste študent višješolskega zavoda si morate zdravstveno zavarovanje urediti sami ob diplomi.
V primeru nejasnosti nas pokličite oziroma se o statusu študenta pozanimajte na ustanovi,
kjer študirate.