Distribucija dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj in stališče Agencije za zavarovalni nadzor

Datum 7.2.2023

Agencija za zavarovalni nadzor je zaznala nepravilnosti pri prodaji dopolnilnih zavarovanj in zato dne 23.3.2022 izdala svoje stališče.

Glavno stališče AZN je, da 62.B člen ZZVZZ(zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) povsem jasno pravi, da mora biti zavarovalna premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri posamezni zavarovalnici enaka za vse zavarovance.

AZN je ugotovila, da distributerji dopolnilnih zavarovanj nove zavarovance pridobivajo predvsem preko oglaševalskih akcij kjer jim nudijo različne ugodnosti v obliki denarnih zneskov ali vrednostnih bonov, ki predstavljajo ekvivalent denarnih zneskov. Distributerji predvsem nagovarjajo potencialne stranke k prekinitvi obstoječega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in sklenitvi novega pri novi zavarovalnici.

V primeru, da nov zavarovanec pridobi denarni znesek zaradi sklenitve novega zavarovanja, se njegova povprečna premija zniža, kar AZN obravnava kot obid 62.B člena ZZVZZ.

AZN in distribucija dopolnilnih zavarovanj

AZN ocenjuje kot neprimerne vse prakse, kjer distributerji dopolnilnih zavarovanj nagovarjajo potencialne stranke k zamenjavi dopolnilnega zavarovanja. Takšne prakse niso v javnem interesu saj lahko posledično privedejo do povišanja premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Takšne prakse hkrati pomenijo povečano tveganje saj zavarovanec lahko ostane brez zavarovanja ali pride do podvojenega zavarovanja.

AZN pričakuje od vseh distributerjev dopolnilnih zavarovanj da s takšnimi praksami nemudoma končajo.

Še posebej nesprejemljive pa so ugodnosti v obliki denarnih zneskov in različnih bonov, ki predstavljajo v ekonomskem smislu ekvivalent denarnih zneskov.

Nekje od maja 2022 dejansko noben distributer dopolnilnih zavarovanj ob sklenitvi ne ponuja več denarnih sredstev ali ekvivalenta le teh v obliki različnih bonov.