Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje krije približno 70% zdravstvenih storitev, dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa 30°%. Tako ob urejenosti obveznega kot tudi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pri koriščenju zdravstvene storitve ne boste imeli doplačil.

Dodatno zdravstveno zavarovanje cene

Cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je povsem odvisna od vas oziroma od datuma, ko sklenete dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V kolikor si zavarovanja ne uredite pravočasno imate lahko doplačilo na premijo.

Skleni dopolnilno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji urejajo zavarovalnica Vzajemna, Generali in Triglav zdravstvena zavarovalnica. Vse tri zavarovalnice vam krijejo enake zdravstvene storitve, razlika je le v ceni in ugodnostih posamezne zavarovalnice.

Dodatno zdravstveno zavarovanje menjava zavarovalnice

Pri menjavi zavarovalnice morate najprej vedeti na katero zavarovalnico želite iti. Postopek ni zapleten. Posebnost pri menjavi dodatnega zdravstvenega zavarovanja je tri mesečni odpovedni rok. Pri tem je potrebno vedeti, da smo pri menjavi zavarovalnice vseskozi zavarovani, saj obstoječa zavarovalnica krije stroške zdravstvenih storitev točno do datuma prekinitve, že naslednji trenutek pa stroške morebitnih zdravstvenih storitev krije nova zavarovalnica.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje kdaj začne veljati

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje si moramo urediti najkasneje v roku 1. meseca od ureditve obveznega zdravstvenega zavarovanja, saj v nasprotnem primeru pademo v trimesečno čakalno dobo. Čakalna doba je obdobje, ko zavarovanec plačuje premijo, vendar nima kritja. Trimesečna čakalna doba velja za vse, ki sklepajo dopolnilno zavarovanje po več kot enomesečni dobi nezavarovanosti in zavezanosti za doplačila

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje

Prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje je prvotno ime za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje Pri nas izveste kaj je prostovoljno zdravstveno zavarovanje, kje, kako in kdaj ga uredimo. Preverite kakšna je cena Primerjate vse ponudnike na enem mestu. Omogočamo tudi sklepanje ONLINE Ugotovite tudi kdaj začne veljati, kako preveriti ali je zavarovanje veljavno in katera zavarovalnica je najugodnejša.

Dopolnilno online

Pri nas lahko sklenete dopolnilno ONLINE. Vsi ponudniki na enem mestu, pri nas prejmete največ ugodnosti ob sklenitvi, imamo najpreprostejši spletni obrazec. Postopek sklepanja zavarovanja je preprost. Najprej pregledate vse ponudnike, ugotovite kateri ponudnik je za vas najprimernejši, izpolnite spletni obrazec in zavarovanje je sklenjeno.

Zavarovanje za mlade

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je najpomembnejše zavarovanje za mlade. Brez njega lahko nastanejo visoki stroški zdravstvenih storitev. Urediti si ga moramo, če ostanemo brez statusa, se redno zaposlimo, ob koncu šolskega leta v katerem dopolnimo 26 let ali če odpremo s.p. ali d.o.o.

Dodatno zdravstveno zavarovanje brez statusa

Ob izgubi statusa študenta nismo več zavarovani po starših kot družinski član. Zaradi tega si moramo urediti obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje, če ne želimo doplačevati za zdravstvene storitve. Na najbližji enoti ZZZS si moramo urediti obvezno zdravstveno zavarovanje, priporočljivo pa je, da si uredimo tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Dodatno zdravstveno zavarovanje kaj krije

Dodatno zdravstveno zavarovanje krije stroške zdravstvenih storitev, ki lahko nastanejo kot posledica bolezni ali nezgode. Stroški zdravstvenih storitev so lahko enormni. Doplačila znašajo od 5 do 90 odstotkov cene zdravstvene storitve, zdravila oziroma medicinsko-tehničnega pripomočka. Doplačila so lahko zelo visoka, izognemo pa se jim tako, da sklenemo dodatno zdravstveno zavarovanje.

Dodatno zdravstveno zavarovanje razlike

Dodatno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji urejajo zavarovalnica Vzajemna, Triglav in Generali. Sama storitev je pri vseh treh zavarovalnicah povsem enaka, saj je zakonsko določeno, da vse tri zavarovalnice krijejo enake zdravstvene storitve v enakih zneskih. Razlika je v mesečni premiji ter različnih ugodnostih posamezne zavarovalnice.

Kaj je dodatno zdravstveno zavarovanje

Dodatno zdravstveno zavarovanje (kot pogovorno imenujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje) dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje. Državljani Republike Slovenije, ki imajo urejeno tako obvezno kot tudi dodatno zdravstveno zavarovanje, so oproščeni doplačil ob koriščenju zdravstvene storitve v okviru javnega zdravstva. Zelo pomembno je, da na začetku povemo, da z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem v bistvu mislimo na dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje po 26. letu

Vsi študentje s statusom študenta imajo urejeno dopolnilno in obvezno zdravstveno zavarovanje do 30.9. v letu, ko dopolnijo 26. let. Študentje si torej dopolnilno zdravstveno zavarovanje uredijo ob koncu šolskega leta, v katerem dopolnijo 26. let.

Online dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje najlažje in najhitreje uredimo kar online. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ali dodatno zdravstveno zavarovanje je potrebno skleniti takrat, ko postanemo zavezanci za doplačila. To pa postanemo ob prvi zaposlitvi, študenti ob koncu šolskega leta v katerem dopolnijo 26 let, študenti in dijaki ob izgubi statusa, itd. V kolikor si uredimo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, nam ne bo potrebno doplačevati za zdravstvene storitve.

Kdaj lahko prekinem pogodbo dopolnilnega zavarovanja

Zavarovalec lahko odpove dopolnilno zdravstveno zavarovanje, po poteku enega leta od sklenjenega datuma začetka zavarovanja s trimesečnim odpovednim rokom.

Dodatno zdravstveno zavarovanje preko spleta

Pri nas lahko uredite dodatno zdravstveno zavarovanje preko spleta. Najdete vse ponudnike na enem mestu. Primerjate lahko cene in ugodnosti. Smo zavarovalniška agencija e-Zavarovanja d.o.o., že 10 let se trudimo, da imamo konkurenčno ponudbo dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj.

Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji

Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji je sestavljeno iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Izognite se težavam in si uredite oboje. Z urejenim obveznim in dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem se izognemo morebitnim visokim stroškom zdravstvenih storitev, saj nam v primeru bolezni ali nezgode stroške zdravljenja plača zavarovalnica.

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja v Sloveniji nudijo 3 zavarovalnice. Ponudniki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji so torej le 3 zavarovalnice: Vzajemna, Generali in Triglav zdravstvena zavarovalnica. Storitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je enaka pri vseh zavarovalnicah.

Kdaj moram skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje moramo skleniti, ko postanemo zavezanci za doplačila zdravstvenih storitev, zdravil ter medicinskih pripomočkov. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje potrebujemo vsi, izjema so otroci, šolska mladina, študenti in osebe, ki so po zakonu oproščene doplačil. Ob izgubi statusa dijaka/študenta, ob prvi zaposlitvi ali ob koncu šolskega leta v katerem dopolnimo 26 let starosti, priporočamo sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, da se izognemo doplačilom.

Kaj je obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji je sestavljeno iz dveh delov. Iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vsi državljani smo vključeni v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja. Obvezno zdravstveno zavarovanje nam ne krije večine zdravstvenih storitev v celoti, zato je potrebno zdravstvene storitve doplačevati. Obvezno zdravstveno zavarovanje večini prebivalcev po zakonu plačuje delodajalec. Nezaposlene osebe si morajo obvezno zdravstveno zavarovanje plačevati same. To si uredijo na najbližji enoti zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS).

Sklenitev zdravstvenega zavarovanja

Obvezno zdravstveno zavarovanje uredite na ZZZS, pri nas primerjate vse ponudnike dopolnilnega z.z. in dopolnilno zavarovanje sklenete Online. Če imate urejeno in obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri zdravniku ne plačujete oziroma doplačujete za zdravstvene storitve, zdravila in zdravstvene pripomočke.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje brez statusa

Ob izgubi statusa si morate urediti dopolnilno zdravstveno zavarovanje v roku meseca dni, pri izbrani zavarovalnici. Zavarovalnice, ki urejajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje so Vzajemna, Generali in Triglav zdravstvena zavarovalnica. Ker obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije zdravstvenih storitev v celoti moramo zdravstvene storitve v večini primerov doplačevati. Temu se lahko izognete tako, da sklenete dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

eZdravstveno zavarovanje

Smo agencija e-Zavarovanja d.o.o., poznani po tem, da na enem mestu lahko primerjate vse ponudnike in sklenete eZdravstveno zavarovanje. Govorimo seveda o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je prostovoljno, v Sloveniji ga ponujajo 3 zavarovalnice, na naši spletni strani ga lahko sklenete Online. Čeprav je zavarovanje po vsebini prostovoljno, ga ima sklenjenega več kot 95,5% prebivalstva Slovenije.

Dopolnilno zavarovanje zaposlitev

Ob zaposlitvi je potrebno urediti obvezno zdravstveno zavarovanje. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje vam ga uredi vaš delodajalec. Ker vam obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije zdravstvenih storitev v celoti, je potrebno za njih v večini primerov doplačati. Temu se lahko izognemo, zato močno priporočamo sklenitev dodatnega oziroma dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Skleni zavarovanje

kleni zavarovanje. Če dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne sklenemo pravočasno nas čaka 3 mesečna čakalna doba in doplačilo na premijo. Na naši spletni strani omogočamo ONLINE sklepanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Primerjate lahko vse ponudnike na enem mestu, si izberete zavarovalnico, ki je za vas najprimernejša, izpolnite obrazec in zavarovanje je sklenjeno.

ZZZS dodatno zavarovanje

V Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovanje uredimo na ZZZS, dodatno zavarovanje pa pri eni od treh zavarovalnic, ki ponujajo dzz. V primeru redne zaposlitve vam obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje delodajalec, v primeru izgube statusa ali brezposelnega občana s premoženjem pa je cena obveznega zdravstvenega zavarovanja dne 1.4.2021 ko pišemo ta članek 26,13 eur/mesec.

Najugodnejše dodatno zdravstveno zavarovanje

Najcenejše dodatno zdravstveno zavarovanje ni vedno najugodnejše. Potrebno je upoštevati tudi ugodnosti, ki jih prejmete ob sklenitvi. V primeru dodatnega oziroma dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se moramo zavedati, da je storitev pri vseh zavarovalnicah enaka. Pri zdravniku pokažemo kartico zdravstvenega zavarovanja KZZ, sistem preveri ali dopolnilno zdravstveno zavarovanje imamo sklenjeno in to je to. Nihče nas ne sprašuje pri kateri zavarovalnici je zavarovanje sklenjeno, saj zakon o zdravstvenem varstvu ZZVZZ predvideva, da morajo vse zavarovalnice enake zdravstvene storitve kriti v enakih zneskih.

Dopolnilno zavarovanje za upokojence

Upokojenci za zdravstvene storitve iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja porabijo bistveno več denarja kot ga vplačajo. Dopolnilno zavarovanje za upokojence je v direktni korelaciji med starostjo in obsegom zdravstvenih storitev, ki jih potrebuje posameznik. Bolj kot smo stari, več smo pri zdravniku. Morda ta logika ne velja za kakšnega zelo zdravega posameznika, zagotovo pa velja za celotno generacijo posameznikov.

Dodatno zavarovanje takoj

Dodatno zavarovanje prične veljati takoj le, če ga sklenemo pravočasno. Če zamudimo zakonsko določen rok, ki je en mesec, pademo v trimesečno čakalno dobo. Velja pri vseh treh zavarovalnicah, ki v Sloveniji ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj morajo vse tri zavarovalnice upoštevati zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanj. Ta zakon pa pravi, da če dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklepa oseba, ki je bila več kot en mesec brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ji mora zavarovalnica upoštevati 3 mesečno čakalno dobo, kar pomeni, da kritje prične veljati čez 3 mesece.

Dodatno zavarovanje za brezposelne

Če ste oseba brez prihodkov si lahko dodatno zavarovanje za brezposelne uredite na ZZZS ali CSD, če ste oseba s premoženjem in prihodki, boste dodatno zavarovanje plačevali sami. Vse je seveda odvisno kakšni so vaši prihodki iz premoženja in kakšni so vaši drugi prihodki, ali prejemate denarno nadomestilo za brezposelnost…

Dodatno zdravstveno zavarovanje za tujce

Dodatno zdravstveno zavarovanje za tujce ima isto logiko kot zdravstveno zavarovanje za rezidente. Sklenemo ga, če ne želimo doplačevati pri zdravniku. Dodatno zdravstveno zavarovanje oziroma strokovno pravilno povedano, dopolnilno zdravstveno zavarovanje dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje. Z obojim pri zdravniku le pokažemo zdravstveno kartico in za zdravstvene storitve ni potrebno plačati oziroma doplačati.

Najcenejše dodatno zdravstveno zavarovanje

V Sloveniji dopolnilno zdravstveno zavarovanje urejajo zavarovalnica Vzajemna, Generali in Triglav zdravstvena zavarovalnica. Vse tri zavarovalnice vam krijejo zdravstvene storitve v enakih zneskih, saj to zahteva Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Razlika med zavarovalnicami je torej le v ugodnostih posamezne zavarovalnice in ceni mesečne premije.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje Triglav

Pomembno je vedeti, da je premija za vse prebivalce Slovenije enotna oziroma enaka le v primeru, da smo zavarovanje sklenili pravočasno oziroma znotraj zakonsko določenega roka. če se zavarovanje sklene pravočasno, ne bomo imeli težav in bo zavarovanje pričelo veljati praktično takoj oziroma naslednji dan. Če zavarovanje sklenemo danes ob 15.00 nam bo pričelo veljati ob 00.00 oziroma čez 9 ur. Problem seveda nastane, če zavarovanja ne sklenemo pravočasno oziroma zunaj zakonsko določenega roka. Pogosti so primeri, ko ljudje želijo skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje takoj. Žal to ni mogoče saj morajo zavarovalnice vedno preden sprejmejo v zavarovanje novega zavarovanca upoštevati 3 mesečno zakonsko določeno čakalno dobo.

Preveri zdravstveno zavarovanje

Ali je vaše zdravstveno zavarovanje urejeno, lahko preverite kar sami. Vašo številko zdravstvene kartice vnesete v online sistem na strani ZZZS in tako preverite ali je vaše obvezno zdravstveno zavarovanje in dopolnilno zdravstveno zavarovanje urejeno.

Brezplačno dodatno zdravstveno zavarovanje

Brezplačno dodatno zdravstveno zavarovanje imajo v Sloveniji otroci in mladina, ki se šolajo, prejemniki socialne pomoči in vojni veterani. Otroci in mladostniki so v primeru, da imajo veljaven status študenta ali dijaka lahko zdravstveno zavarovani po starših, vendar največ do konca šolskega leta v katerem dopolnijo 26 let, oziroma do pričetka redne zaposlitve, kar nastopi prej. Prav tako imajo brezplačno dodatno zdravstveno zavarovanje prejemniki denarne socialne pomoči(brezposelni…).

Zdravstveno zavarovanje preko partnerja

Zdravstveno zavarovanje preko partnerja si lahko uredite v primeru, če ne izpolnjujete pogojev, da bi bili samostojno zavarovani in pod pogojem, da imate v Sloveniji prijavljeno prebivališče. Torej v kolikor ne izpolnjujete pogojev, da bi bili samostojno zavarovani, si obvezno zdravstveno zavarovanje lahko uredite preko vašega partnerja na ZZZS. Če se želite prijaviti v zdravstveno zavarovanje preko partnerja, mora partner imeti status zavarovanca v obveznem zdravstvenem zavarovanju.

Dodatno dopolnilno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje. V primeru, da imamo urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje nam pri zdravniku ni potrebno plačevati ali doplačevati stroškov zdravstvenih storitev iz naslova bolezni ali nezgode. Dodatno zdravstveno zavarovanje ljudje v pogovornem jeziku pogosto enačijo z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem.

Dodatno zdravstveno zavarovanje ukinitev

Ne glede na možnost ukinitve dodatnega zdravstvenega zavarovanja, si ga trenutno moramo urediti v roku 30 dneh, ko postanemo zavezanec za ta doplačila, saj nas v nasprotnem primeru čaka 3 mesečna čakalna doba in doplačilo na premijo