Kaj je dodatno zdravstveno zavarovanje

Zelo pomembno je, da na začetku povemo, da z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem v bistvu mislimo na dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Pogovorno ljudje včasih namreč uporabljamo besedo dopolnilno drugič pa dodatno za isto zavarovanje. Pravilno se imenuje dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Dodatno zdravstveno zavarovanje (kot pogovorno imenujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje) dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje. Državljani ...

Dodatno zdravstveno zavarovanje cene

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, nalaga vsem zavarovalnicam, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, da vsem novim zavarovancem, ki so brez dopolnilnega zavarovanja (imajo pa obvezno zavarovanje) več kot leto dni odkar so si uredili obvezno zavarovanje, (npr. študent, ki je izgubil status ali ob prvi zaposlitvi) določi doplačilo ...

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje kdaj začne veljati

Čakalna doba je obdobje, ko zavarovanec plačuje premijo, vendar nima kritja. Trimesečna čakalna doba velja za vse, ki sklepajo dopolnilno zavarovanje po več kot enomesečni dobi nezavarovanosti in zavezanosti za doplačila. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje si moramo urediti najkasneje v roku 1. meseca od ureditve obveznega zdravstvenega zavarovanja, saj v nasprotnem primeru ...

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje Triglav

Dodatno zdravstveno zavarovanje Triglav cena. Primerjavo cen in ugodnosti, ki jih prejmete ob sklenitvi si lahko ogledate TUKAJ. Pomembno je vedeti, da je premija za vse prebivalce Slovenije enotna oziroma enaka le v primeru, da smo zavarovanje sklenili pravočasno oziroma znotraj zakonsko določenega roka. Zakaj nekateri zavarovanci plačujejo višjo mesečno ...

Dodatno zdravstveno zavarovanje menjava zavarovalnice

Pri menjavi zavarovalnice morate najprej vedeti na katero zavarovalnico želite iti. Postopek ni zapleten. Pri nas obstajajo 3 možnosti: obrazec lahko izpolnite na naši spletni strani, lahko nas pokličete na 040-556-489 ali nas osebno obiščete v eni od naših poslovalnic. Posebnost pri menjavi dodatnega zdravstvenega zavarovanja je tri mesečni odpovedni rok. V ...

Dodatno zdravstveno zavarovanje razlike

Dodatno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji urejajo zavarovalnica Vzajemna, Triglav in Adriatic Slovenica. Sama storitev je pri vseh treh zavarovalnicah povsem enaka, saj je zakonsko določeno, da vse tri zavarovalnice krijejo enake zdravstvene storitve v enakih zneskih. Razlika je v mesečni premiji ter različnih ugodnostih posamezne zavarovalnice. Cene in ugodnosti ob sklenitvi dopolnilnega ...

Dodatno zdravstveno zavarovanje kaj krije

Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji je sestavljeno iz dveh delov: obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vsi državljani smo vključeni v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja. Obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti zdravstvenih storitev, zato je potrebno za določene zdravstvene storitve doplačevati. Doplačila znašajo od 5 do 90 odstotkov cene zdravstvene storitve, ...

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje je zavarovanje, ki krije stroške zdravstvenih storitev. Rezidenti republike Slovenije, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pri obisku zdravnika nimajo doplačil. Koliko krije obvezno in koliko dodatno zavarovanje si lahko pogledate tukaj.

Kdaj moram skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje si moramo urediti ko: izgubimo statusa študenta ali dijaka, ob koncu šolskega leta v katerem dopolnimo 26 let starosti, se prvič zaposlimo, odpremo s.p., postanemo družbenik v d.o.o., ali d.n.o., postanemo državljan RS, želimo zamenjati zavarovalnico, iz drugih razlogov nimamo urejenega zdravstvenega zavarovanja. V vseh zgornjih primerih ...

Kaj je obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji je sestavljeno iz dveh delov. Iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vsi državljani smo vključeni v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja. Obvezno zdravstveno zavarovanje nam ne krije večine zdravstvenih storitev v celoti, zato je potrebno zdravstvene storitve doplačevati. Doplačila lahko znašajo od 5 pa vse do 90 odstotkov cene zdravstvene storitve, ...

Dodatno zdravstveno zavarovanje brez statusa

Ob izgubi statusa študenta nismo več zavarovani po starših kot družinski član. Zaradi tega si moramo urediti obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje, če ne želimo doplačevati za zdravstvene storitve. Na najbližji enoti ZZZS si moramo urediti obvezno zdravstveno zavarovanje, priporočljivo pa je, da si uredimo tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje. POZOR! ...

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje po 26. letu

Novi ZUPŠ spreminja pravice oziroma trajanje zdravstvenega zavarovanja študentov, ki dopolnijo 26 let. Če je še včeraj veljalo, da si mora 26. letnik tudi če ima status študenta ob dopolnjenem 26. letu urediti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, to danes ne drži več. Vsi študentje s statusom študenta imajo urejeno dopolnilno in ...

Kdaj naj sklenem dodatno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ali dodatno zdravstveno zavarovanje je potrebno skleniti takrat, ko postanemo zavezanci za doplačila. To pa postanemo ob prvi zaposlitvi, študenti ob koncu šolskega leta v katerem dopolnijo 26 let, študenti in dijaki ob izgubi statusa, itd. V kolikor si uredimo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, nam ne bo potrebno doplačevati ...

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje brez statusa

Ko izgubimo status študenta nismo več zavarovani po starših kot družinski člani. Zato si moramo urediti obvezno zdravstveno zavarovanje, ki si ga uredimo na sledeče načine: – študent, ki izgubi status oziroma do konca šolskega leta dopolni 26 let starosti, si mora obvezno zavarovanje      urediti sam na ZZZS, ...

Kdaj lahko prekinem pogodbo dopolnilnega zavarovanja

Zavarovalec lahko odpove dopolnilno zdravstveno zavarovanje, po poteku enega leta od sklenjenega datuma začetka zavarovanja s trimesečnim odpovednim rokom. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje se avtomatično podaljšuje tako, da zavarovanec nikoli ni nezavarovan. Pred tem rokom pa zavarovanec lahko odpove zavarovanje le v primeru prenehanja statusa zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Novice. ...

Dopolnilno zavarovanje zaposlitev

Ob zaposlitvi je potrebno urediti obvezno zdravstveno zavarovanje. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje vam ga uredi vaš delodajalec. Ker vam obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije zdravstvenih storitev v celoti, je potrebno za njih v večini primerov doplačati. Temu se lahko izognemo, zato močno priporočamo sklenitev dodatnega oziroma dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ...

Dodatno zdravstveno zavarovanje odjava

Zavarovanje se pri vseh zavarovalnicah skleni za 1 leto in se avtomatsko podaljšuje (čeprav ponekod piše 10 let). Dopolnilno zdravstveno zavarovanje se avtomatsko podaljšuje dokler ga zavarovanec plačuje oziroma do smrti zavarovanca. Zavarovanec ima možnost odpovedati pogodbo po poteku enega leta s trimesečnim odpovednim rokom. Možna je tudi zamrznitev/mirovanje in reaktivacija dopolnilnega ...