Model NLP za večje razumevanje naših možganov in vedenja

Model NLP za večje razumevanje naših možganov in vedenja

Črka N v modelu NLP predstavlja nevrologijo, ki je osredotočena na raziskovanje naših živčnih sistemov in možganov. Naša izkušnja sveta se oblikuje skozi pet čutov, kar nam omogoča, da ustvarimo edinstven pogled na svet. Črka L označuje lingvistiko, ki zajema tako verbalni kot tudi neverbalni jezik. Vpliva na način, kako opisujemo, razumemo in vrednotimo svoje izkušnje. Jezik ni le sredstvo komunikacije, ampak tudi ključni dejavnik pri oblikovanju in dojemanju sveta okoli nas. P v modelu NLP predstavlja programiranje, ki se osredotoča na naše miselne procese in vedenjske vzorce. S tem konceptom lahko pridobimo nove strategije za bolj učinkovito delovanje in doseganje želenih rezultatov.

Razširjena uporaba v različnih področjih

Metode hipnoze in samohipnoze postajajo vse bolj priljubljene kot orodje za doseganje želenih sprememb v miselnih vzorcih in vedenju. Tečaji, ki vključujejo te tehnike, pridobivajo popularnost tako v Evropi kot v Ameriki, saj ponujajo obilo možnosti za osebno rast in razvoj. Poleg tradicionalnih delavnic v živo so se pojavili tudi spletni tečaji, ki omogočajo dostop do znanja o hipnozi in samohipnozi na daljavo. Ljudje te metode uporabljajo za osebno izboljšanje, medtem ko za karierni razvoj odpira številne priložnosti tudi za coach-e.

NLP

Uporaba v različnih okoljih

Vodilni kadri v podjetjih hipnozo uporabljajo za učinkovito vodenje in motivacijo zaposlenih, saj se je izkazala za koristno pri spodbujanju produktivnosti in izboljšanju delovnega okolja. Tudi športniki so prepoznali koristi hipnoze in jo vključujejo v svoj trening za izboljšanje mentalne pripravljenosti in zmogljivosti.

Začetki in razvoj nevrolingvističnega programiranja

Richard Bandler, študent psihologije na kalifornijski univerzi v Santa Cruzu, je konec 60-ih let 20. stoletja začel kazati zanimanje za psihoterapijo. S sodelovanjem jezikoslovca dr. Johna Grinderja sta začela analizirati delo priznanih terapevtov kot sta bili Virginia Satir in Fritz Perls, z željo, da bi razumela, kaj loči dobre terapevte od izjemnih. Britanski antropolog in filozof Gregory Bateson je pomembno vplival na delo Bandlerja in Grinderja. Poleg preučevanja komunikacijske in sistematične teorije sta se osredotočila tudi na delo Miltona Ericksona, ki je bil vodilni psihiater in hipnotizer. Njegova uporaba nejasnega jezika je imela ključen pomen pri oblikovanju njunega pristopa.

Osnove nevrolingvističnega programiranja

Nevrolingvistično programiranje ali NLP je pristop k osebni rasti, ki se osredotoča na spremembo sebe, kar vodi k spremembam v okolju. Dr. Richard Bandler, ustanovitelj metode, je v 70. letih prejšnjega stoletja razvil ta koncept, ki je postal ključen del prakse osebnostnega razvoja. Koncept vključuje modeliranje uspešnih vzorcev vedenja in terapevtski sistem, ki se osredotoča na komunikacijske veščine, samozavedanje ter spreminjanje miselnih in vedenjskih vzorcev.

Dr. Aleksander Šinigoj se uvršča med vodilne strokovnjake na tem področju v regiji. Kot edini NLP Master trener v Srednji in Vzhodni Evropi ter  Sloveniji je Aleksander Šinigoj prejel priznanje od ustanovitelja, dr. Richarda Bandlerja. Nevrolingvistično programiranje, ki ga Šinigoj poučuje, odpira vrata raziskovanju življenja z radovednostjo in željo po učenju, kako komunikacija vpliva na druge ter kaj je ključnega pomena za razumevanje.

Na delavnici NLP Mojster praktik boste raziskali, kako premagati strahove, ki vas omejujejo, ter izboljšati odnose in komunikacijo z ljudmi okoli vas. Spoznali boste načine za reševanje konfliktov na umirjen in konstruktiven način ter kako doseči idealno telesno težo. Poleg tega boste odkrili svoje poslanstvo, naredili preboj v karieri in ustvarili pozitivne spremembe v svetu okoli vas s preoblikovanjem sebe. Skozi delavnico se boste naučili uporabljati moč besed, metafor in nezavednega uma ter kako modelirati uspeh in odličnost drugih.