Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

 1. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

  Dopolnilno zdravstveno zavarovanje dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje krije približno 70% zdravstvenih storitev, dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa 30%.

 2. Dodatno zdravstveno zavarovanje cene

  Cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je povsem odvisna od vas oziroma od datuma, ko sklenete dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V kolikor si zavarovanja ne uredite pravočasno imate lahko doplačilo na premijo.

 3. Skleni dopolnilno zavarovanje

  Izberite si zavarovalnico, ki je za vas najprimernejša, izpolnite spletni obrazec in zavarovanje bo sklenjeno. Podatki, ki jih potrebujete za sklenitev so: Ime in priimek, naslov (nujno v Sloveniji), datum rojstva, spol, davčna številka, EMŠO, številka KZZ (številka KZZ je številka kartice zdravstvenega zavarovanja), mobilna številka GSM in e-poštni naslov.

 4. Dodatno zdravstveno zavarovanje menjava zavarovalnice

  Posebnost pri menjavi dodatnega zdravstvenega zavarovanja je tri mesečni odpovedni rok. V praksi to pomeni, da če do 20. v tekočem mesecu naročite zavarovanju pri novi zavarovalnici, boste premijo pri obstoječi zavarovalnici plačali še za obstoječi mesec in za 3 naslednje mesece.

 5. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje kdaj začne veljati

  Dopolnilno zdravstveno zavarovanje si moramo urediti najkasneje v roku 1. meseca od ureditve obveznega zdravstvenega zavarovanja, saj v nasprotnem primeru pademo v trimesečno čakalno dobo. Čakalna doba je obdobje, ko zavarovanec plačuje premijo, vendar nima kritja. Trimesečna čakalna doba velja za vse, ki sklepajo dopolnilno zavarovanje po več kot enomesečni dobi nezavarovanosti in zavezanosti za doplačila. 

 6. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje

  Prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje je prvotno ime za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje

 7. Dopolnilno online

  Storitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je enaka pri vseh treh zavarovalnicah, ki v Sloveniji ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V osnovi nas dopolnilno zavarovanje varuje pred visokimi stroški zdravstvenih storitev, ki lahko nastanejo v primeru nezgode ali bolezni.

 8. Zavarovanje za mlade

  Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je najpomembnejše zavarovanje za mlade. Brez njega lahko nastanejo visoki stroški zdravstvenih storitev. Urediti si ga moramo, če ostanemo  brez statusa, se redno zaposlimo, ob koncu šolskega leta v katerem dopolnimo 26 let ali če odpremo s.p. ali d.o.o.

 9. Dodatno zdravstveno zavarovanje brez statusa

  Ob izgubi statusa študenta nismo več zavarovani po starših kot družinski član. Zaradi tega si moramo urediti obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje, če ne želimo doplačevati za zdravstvene storitve. Na najbližji enoti ZZZS si moramo urediti obvezno zdravstveno zavarovanje, priporočljivo pa je, da si uredimo tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje. 

 10. Dodatno zdravstveno zavarovanje kaj krije

  Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji je sestavljeno iz dveh delov: obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vsi državljani smo vključeni v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja. Obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti zdravstvenih storitev, zato je potrebno za določene zdravstvene storitve doplačevati.

 11. Dodatno zdravstveno zavarovanje razlike

  Dodatno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji urejajo zavarovalnica Vzajemna Varuh zdravja, Triglav in Generali. Sama storitev je pri vseh treh zavarovalnicah povsem enaka, saj je zakonsko določeno, da vse tri zavarovalnice krijejo enake zdravstvene storitve v enakih zneskih.

 12. Kaj je dodatno zdravstveno zavarovanje

  Dodatno zdravstveno zavarovanje (kot pogovorno imenujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje) dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje. Državljani Republike Slovenije, ki imajo urejeno tako obvezno kot tudi dodatno zdravstveno zavarovanje, so oproščeni doplačil ob koriščenju zdravstvene storitve v okviru javnega zdravstva.

 13. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje po 26. letu

  Vsi študentje s statusom študenta imajo urejeno dopolnilno in obvezno zdravstveno zavarovanje do 30.9. v letu, ko dopolnijo 26. let.

 14. Online dopolnilno zdravstveno zavarovanje

  Dopolnilno zdravstveno zavarovanje najlažje in najhitreje uredimo kar online. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ali dodatno zdravstveno zavarovanje je potrebno skleniti takrat, ko postanemo zavezanci za doplačila. To pa postanemo ob prvi zaposlitvi, študenti ob koncu šolskega leta v katerem dopolnijo 26 let, študenti in dijaki ob izgubi statusa, itd.

 15. Kdaj lahko prekinem pogodbo dopolnilnega zavarovanja

  Zavarovalec lahko odpove dopolnilno zdravstveno zavarovanje, po poteku enega leta od sklenjenega datuma začetka zavarovanja s trimesečnim odpovednim rokom. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje se avtomatično podaljšuje tako, da zavarovanec nikoli ni nezavarovan. Kdaj

 16. Dodatno zdravstveno zavarovanje preko spleta

  Pri nas lahko uredite dodatno zdravstveno zavarovanje preko spleta. Najdete vse ponudnike na enem mestu. Primerjate lahko cene in ugodnosti. Smo zavarovalniška agencija e-Zavarovanja d.o.o., že 10 let se trudimo, da imamo konkurenčno ponudbo dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj.

 17. Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji

  Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji je sestavljeno iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Izognite se težavam in si uredite oboje. Z urejenim obveznim in dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem se izognemo morebitnim visokim stroškom zdravstvenih storitev, saj nam v primeru bolezni ali nezgode stroške zdravljenja plača zavarovalnica. Kaj in koliko krije zdravstveno zavarovanje si lahko preberete na povezavi operacija brez dodatnega zavarovanja.

 18. Dopolnilna zdravstvena zavarovanja

  Ponudniki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji so torej le 3 zavarovalnice: Vzajemna Varuh zdravja, Generali in Triglav zdravstvena zavarovalnica.

 19. Kaj je obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje

  Vsi državljani smo vključeni v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja in 99,9% prebivalcev Slovenije ima sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije polne vrednosti zdravstvenih storitev v celoti, zato je potrebno zdravstvene storitve doplačevati. Doplačila lahko znašajo od 5 pa vse do 90% cene zdravstvene storitve, zdravila ali medicinsko-tehničnega pripomočka. Ta doplačila so lahko zelo visoka, lahko znašajo tudi nekaj 1000eur in več izognemo pa se jim lahko tako, da sklenemo prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje. Tudi prostovoljno dodatno zavarovanje ima sklenjeno več kot 95,5% prebivalce.

 20. Sklenitev zdravstvenega zavarovanja

  Obvezno zdravstveno zavarovanje uredite na ZZZS, pri nas primerjate vse ponudnike dopolnilnega z.z. in dopolnilno zavarovanje sklenete Online. Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji je sestavljeno iz dveh delov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga uredite na najbližji poslovalnici ZZZS in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ker je pri nas zdravstveno zavarovanje sestavljeno iz dveh delov je tudi sklenitev zdravstvenega zavarovanja sestavljena iz dveh delov. Sklenitev zdravstvenega zavarovanja Če imate urejeno in obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri zdravniku ne plačujete oziroma doplačujete za zdravstvene storitve, zdravila in zdravstvene pripomočke.

 21. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje brez statusa

  Ob izgubi statusa si morate urediti dopolnilno zdravstveno zavarovanje v roku meseca dni, pri izbrani zavarovalnici. Zavarovalnice, ki urejajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje so Vzajemna Varuh zdravja, Generali in Triglav zdravstvena zavarovalnica. Ker obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije zdravstvenih storitev v celoti moramo zdravstvene storitve v večini primerov doplačevati. Temu se lahko izognete tako, da sklenete dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

 22. eZdravstveno zavarovanje

  Smo agencija e-Zavarovanja d.o.o., poznani po tem, da na enem mestu lahko primerjate vse ponudnike in sklenete eZdravstveno zavarovanje. Govorimo seveda o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju. Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji je sestavljeno iz dveh delov. Obvezno zdravstveno zavarovanje uredite na najbližji poslovalnici ZZZS, oziroma vam ga mora skladno z zakonom urediti delodajalec v primeru redne zaposlitve.

 23. Dopolnilno zavarovanje zaposlitev

  Ob zaposlitvi je potrebno urediti obvezno zdravstveno zavarovanje. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje vam ga uredi vaš delodajalec. Ker vam obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije zdravstvenih storitev v celoti, je potrebno za njih v večini primerov doplačati.

 24. Skleni zavarovanje

  Skleni zavarovanje. Če dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne sklenemo pravočasno nas čaka 3 mesečna čakalna doba in doplačilo na premijo.

 25. ZZZS dodatno zavarovanje

  V Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovanje uredimo na ZZZS, dodatno zavarovanje pa pri eni od treh zavarovalnic, ki ponujajo dzz. Cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja lahko preverite na spodnji sliki, s klikom na sliko pa preverite tudi vse ugodnosti, ki vam jih nudijo zavarovalnice ob sklenitvi. V primeru redne zaposlitve vam obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje delodajalec, v primeru izgube statusa ali brezposelnega občana s premoženjem pa je cena obveznega zdravstvenega zavarovanja dne 1.4.2021 ko pišemo ta članek 26,13 eur/mesec.

 26. Najugodnejše dodatno zdravstveno zavarovanje

  Najcenejše dodatno zdravstveno zavarovanje ni vedno najugodnejše. Potrebno je upoštevati tudi ugodnosti, ki jih prejmete ob sklenitvi. V primeru dodatnega oziroma dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se moramo zavedati, da je storitev pri vseh zavarovalnicah enaka. Pri zdravniku pokažemo kartico zdravstvenega zavarovanja KZZ, sistem preveri ali dopolnilno zdravstveno zavarovanje imamo sklenjeno in to je to. Nihče nas ne sprašuje pri kateri zavarovalnici je zavarovanje sklenjeno, saj zakon o zdravstvenem varstvu ZZVZZ predvideva, da morajo vse zavarovalnice enake zdravstvene storitve kriti v enakih zneskih.

 27. Dopolnilno zavarovanje za upokojence

  Upokojenci za zdravstvene storitve iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja porabijo bistveno več denarja kot ga vplačajo. Dopolnilno zavarovanje za upokojence je v direktni korelaciji med starostjo in obsegom zdravstvenih storitev, ki jih potrebuje posameznik. Bolj kot smo stari, več smo pri zdravniku. Morda ta logika ne velja za kakšnega zelo zdravega posameznika, zagotovo pa velja za celotno generacijo posameznikov.

 28. Dodatno zavarovanje takoj

  Dodatno zavarovanje prične veljati takoj le, če ga sklenemo pravočasno. Če zamudimo zakonsko določen rok, ki je en mesec, pademo v trimesečno čakalno dobo. Velja pri vseh treh zavarovalnicah, ki v Sloveniji ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj morajo vse tri zavarovalnice upoštevati zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanja. Ta zakon pa pravi, da če dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklepa oseba, ki je bila več kot en mesec brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ji mora zavarovalnica upoštevati 3 mesečno čakalno dobo, kar pomeni, da kritje prične veljati čez 3 mesece.

 29. Dodatno zavarovanje za brezposelne

  Če ste oseba brez prihodkov si lahko dodatno zavarovanje za brezposelne uredite na ZZZS ali CSD, če ste oseba s premoženjem in prihodki, boste dodatno zavarovanje plačevali sami. Vse je seveda odvisno kakšni so vaši prihodki iz premoženja in kakšni so vaši drugi prihodki, ali prejemate denarno nadomestilo za brezposelnost… V vsakem primeru vam svetujemo, da se nemudoma zglasite na najbližji enoti ZZZS (zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) in krajevno pristojnem uradu CSD (center za socialno delo).

 30. Ureditev zdravstvenega zavarovanja

  Ureditev zdravstvenega zavarovanja je potrebna, ko se npr. zaposlimo, izgubimo status dijaka oziroma študenta, ob koncu šolskega leta, v katerem dopolnimo 26 let, Itd. Obvezno zdravstveno zavarovanje uredimo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa pri zavarovalnici Vzajemna Varuh zdravja, Generali ali Triglav zdravstveni zavarovalnici.

 31. Dodatno zdravstveno zavarovanje za tujce

  Dodatno zdravstveno zavarovanje za tujce ima isto logiko kot zdravstveno zavarovanje za rezidente. Sklenemo ga, če ne želimo doplačevati pri zdravniku.

 32. Najcenejše dodatno zdravstveno zavarovanje

  V Sloveniji dopolnilno zdravstveno zavarovanje urejajo zavarovalnica Vzajemna Varuh zdravja, Generali in Triglav zdravstvena zavarovalnica. Vse tri zavarovalnice vam krijejo zdravstvene storitve v enakih zneskih, saj to zahteva Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Razlika med zavarovalnicami je torej le v ugodnostih posamezne zavarovalnice in ceni mesečne premije.

 33. Preveri zdravstveno zavarovanje

  Ali je vaše zdravstveno zavarovanje urejeno, lahko preverite kar sami. Vašo številko zdravstvene kartice vnesete v online sistem na strani ZZZS in tako preverite ali je vaše obvezno zdravstveno zavarovanje in dopolnilno zdravstveno zavarovanje urejeno. Preveri zdra

 34. Brezplačno dodatno zdravstveno zavarovanje

  Brezplačno dodatno zdravstveno zavarovanje imajo v Sloveniji otroci in mladina, ki se šolajo, prejemniki socialne pomoči in vojni veterani. Otroci in mladostniki so v primeru, da imajo veljaven status študenta ali dijaka lahko zdravstveno zavarovani po starših, vendar največ do konca šolskega leta v katerem dopolnijo 26 let, oziroma do pričetka redne zaposlitve, kar nastopi prej. Prav tako imajo brezplačno dodatno zdravstveno zavarovanje prejemniki denarne socialne pomoči(brezposelni…). Pogoj za plačevanje je veljavna odločba pristojnega centra za socialno delo. Prošnja se vloži na krajevno pristojnem centru za socialno delo. Od 1.1.2021 imajo brezplačno dodatno zdravstveno zavarovanje vojni veterani za Slovenijo, ki so stari 50 let ali več.

 35. Zdravstveno zavarovanje preko partnerja

  Zdravstveno zavarovanje preko partnerja si lahko uredite v primeru, če ne izpolnjujete pogojev, da bi bili samostojno zavarovani in pod pogojem, da imate v Sloveniji prijavljeno prebivališče. Torej v kolikor ne izpolnjujete  pogojev, da bi bili samostojno zavarovani, si obvezno zdravstveno zavarovanje lahko uredite preko vašega partnerja na ZZZS.

 36. Dodatno dopolnilno zavarovanje

  Dopolnilno zdravstveno zavarovanje dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje. V primeru, da imamo urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje nam pri zdravniku ni potrebno plačevati ali doplačevati stroškov zdravstvenih storitev iz naslova bolezni ali nezgode. Dodatno zdravstveno zavarovanje ljudje v pogovornem jeziku pogosto enačijo z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, zato je tudi na tej spletni strani dopolnilno zdravstveno zavarovanje enačeno z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem. Dodatno dopolnilno zavarovanje Dodatno zdravstveno zavarovanje v pravem pomenu ureja širše področje, ki jih ne opredeljujeta obvezno zdravstveno zavarovanje in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Ključna prednost dodatnega zdravstvenega zavarovanja je hitrejši dostop do zdravnika specialista.

 37. Dodatno zdravstveno zavarovanje ukinitev

  Ukinitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja zaenkrat ni na vidiku.  Dopolnilno zdravstveno zavarovanje oziroma v pogovornem jeziku velikokrat imenovano dodatno zdravstveno zavarovanje, je bilo v Sloveniji sprejeto dne, 1.1.2006, torej od tega dne dalje imamo urejen sistem zdravstvenega zavarovanja. Dodatno zdravstveno zavarovanje ukinitev Z urejenim obveznim in dodatnim zdravstvenim zavarovanjem, nimamo doplačil pri zdravniku ali v lekarni, torej nam ni potrebno plačevati ali doplačevati za zdravstvene storitve, zdravila in zdravstvene pripomočke. Obstaja možnost, da bo dodatno zdravstveno zavarovanje v prihodnosti ukinjeno.