Brezplačno dodatno zdravstveno zavarovanje

Brezplačno dodatno zdravstveno zavarovanje imajo v Sloveniji otroci in mladina, ki se šolajo, prejemniki socialne pomoči in vojni veterani.

Otroci in mladostniki so v primeru, da imajo veljaven status študenta ali dijaka lahko zdravstveno zavarovani po starših, vendar največ do konca šolskega leta v katerem dopolnijo 26 let, oziroma do pričetka redne zaposlitve, kar nastopi prej.

Prav tako imajo brezplačno dodatno zdravstveno zavarovanje prejemniki denarne socialne pomoči(brezposelni…). Pogoj za plačevanje je veljavna odločba pristojnega centra za socialno delo. Prošnja se vloži na krajevno pristojnem centru za socialno delo.

Od 1.1.2021 imajo brezplačno dodatno zdravstveno zavarovanje vojni veterani za Slovenijo, ki so stari 50 let ali več.

Brezplačno dodatno zdravstveno zavarovanje

Kot smo že mnogokrat povedali, v pogovornem jeziku ljudje enačijo dodatno zdravstveno zavarovanje in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V zavarovalniškem jeziku je pravilen izraz dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
Gre za zavarovanje, ki nas varuje pred visokimi doplačili zdravstvenih storitev v primeru bolezni ali nezgode. Dne 1.4.2021 ko pišemo ta članek se giblje cena okoli 35 eur/mesec.

Cena dopolnilno zdravstveno zavarovanje

V vseh ostalih primerih, ko smo redno zaposleni, imamo svoj s.p. ali d.o.o. ali smo upokojenci, smo tudi zavezanci za plačevanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je prostovoljno. Na nas je torej ali ga bomo sklenili ali ne, dejstvo pa je, da ima v Sloveniji urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje več kot 95,5% prebivalstva.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko sklenete na povezavi dodatno zdravstveno zavarovanje sklenitev.

×

Ste našli iskano informacijo?