Kaj je dodatno zdravstveno zavarovanje

Zelo pomembno je, da na začetku povemo, da z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem v bistvu mislimo na dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Pogovorno ljudje včasih namreč uporabljamo besedo dopolnilno drugič pa dodatno za isto zavarovanje. Pravilno se imenuje dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Dodatno zdravstveno zavarovanje (kot pogovorno imenujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje) dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje. Državljani Republike Slovenije, ki imajo urejeno tako obvezno kot tudi dodatno zdravstveno zavarovanje, so oproščeni doplačil ob koriščenju zdravstvene storitve v okviru javnega zdravstva.

Dodatno zdravstveno zavarovanje namreč krije razliko med celotno vrednostjo zdravstvene storitve, in vrednostjo, ki jo krije obvezno zdravstveno zavarovanje. To pomeni, da tistim zavarovancem, ki imajo sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ni potrebno doplačevati razlik za zdravstvene storitve, zdravila in medicinsko-tehnične pripomočke (npr. za očesne pripomočke in zobno protetiko, ne nujne reševalne prevoze, zdravila na recept ipd.), dokler njihova vrednost ne preseže najvišje priznane vrednosti.

V pogovornem jeziku to pomeni: »Pokaži zdravstveno izkaznico in medicinsko osebje v okviru javnega zdravstva bo poskrbelo zate«. Seveda je pogoj, da imamo urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Če oseba nima urejenega zdravstvenega zavarovanja pa v pogovornem jeziku to pomeni: »Plačaj pa bomo poskrbeli zate«.

Zdravstveno zavarovanje torej nujno potrebujemo, če se želimo izogniti nepredvidenim visokim stroškom.

×

Ste našli iskano informacijo?