Dopolnilno zavarovanje za upokojence

Upokojenci za zdravstvene storitve iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja porabijo bistveno več denarja kot ga vplačajo.

Dopolnilno zavarovanje za upokojence je v direktni korelaciji med starostjo in obsegom zdravstvenih storitev, ki jih potrebuje posameznik. Bolj kot smo stari, več smo pri zdravniku. Morda ta logika ne velja za kakšnega zelo zdravega posameznika, zagotovo pa velja za celotno generacijo posameznikov.

Dopolnilno zavarovanje za upokojence

Najpogostejše vprašanje , ki ga sprašujejo delavci pred pokojem je, ali je potrebno dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačevati tudi v penziji.

Glede na prvi stavek, kjer smo razložili, da upokojenci več koristijo, kot vplačujejo je logičen odgovor DA.

Do kdaj morajo upokojenci plačevati dopolnilno zdravstveno zavarovanje?
Večina ga plačuje do konca, dediči pa po njihovi smrti zavarovanje odpovejo.

Kaj je potrebno storiti ko se upokojimo?

Če ste dopolnilno zavarovanje plačevali sami, ga plačujete sami tudi v prihodnje, v tem primeru ni potrebno storiti ničesar, zavarovanje plačujete še naprej.

Če vam je dopolnilno zavarovanje plačuje delodajalec, le pokličete zavarovalnico in spremenite plačnika. Plačnik boste sedaj vi sami, namesto klica pa svetujemo, da kontaktirate zavarovalnico po e pošti in jim sporočite, da spreminjate plačnika.

Kaj če nisem zadovoljen z zavarovalnico?
Če z obstoječo zavarovalnico niste zadovoljni ali jo želite iz kakršnegakoli razloga zamenjati, vam predlagamo, da si vse na to temo najprej preberete na povezavi dopolnilno zdravstveno zavarovanje zamenjava. Na povezavi sklenitev dodatno zavarovanje pa lahko dopolnilno zavarovanje sklenete pri novi zavarovalnici. Pred sklenitvijo dobro preverite cene in ugodnosti, ki jih ponuja posamezna zavarovalnica ob sklenitvi, ter ne pozabite na 3 mesečni zakonsko določen odpovedni rok.

Cena dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Primer: Štefka Novak se je upokojila s 1.4.2021. 15.4.2021 je ugotovila, da ji je dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačeval delodajalec. Hkrati je ugotovila, da ji ta zavarovalnica ne ustreza….

15.4.2021 je najprej poklicala svojo obstoječo zavarovalnico in najprej spremenila plačnika. Nato je poklicala novo zavarovalnico in iz nove zavarovalnice so ji poslali pristopnico za sklenitev zavarovanja, hkrati pa so ji poslali pooblastilo, kjer je pooblastila novo zavarovalnico, da je le ta v njenem imenu prekinila zavarovanje pri obstoječi zavarovalnici.

Štefka Novak je do 1.8.2021 plačevala premijo pri obstoječi zavarovalnici, s 1.8.2021 ob 00.00 pa je prevzela kritje za stroške zdravstvenih storitev iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nova zavarovalnica.

Obvezno zavarovanje za upokojence

Dokler smo zaposleni nam obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje delodajalec, ko se upokojimo pa nam obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje ZPIZ.

×

Ste našli iskano informacijo?