Dopolnilno zdravstveno zavarovanje kdaj začne veljati

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje si moramo urediti najkasneje v roku 1. meseca od ureditve obveznega zdravstvenega zavarovanja, saj v nasprotnem primeru pademo v trimesečno čakalno dobo.

Čakalna doba je obdobje, ko zavarovanec plačuje premijo, vendar nima kritja. Trimesečna čakalna doba velja za vse, ki sklepajo dopolnilno zavarovanje po več kot enomesečni dobi nezavarovanosti in zavezanosti za doplačila. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje kdaj začne veljati

PRIMER: Študent, ki je izgubil status študenta, 31.3.2020 si je uredil obvezno zavarovanje s, 1.4.2020. Po več kot enem mesecu si je z dnem, 2.5.2020 uredil dopolnilno zavarovanje. Ker je zamudil rok, 30.4.2020 je padel v trimesečno čakalno dobo.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje kdaj začne veljati

Zakaj čakalna doba?

Zakonodajalec je s čakalno dobo želel vzpostaviti plačilno disciplino med prebivalstvom v RS. Če čakalne dobe ne bi bilo bi vsakdo ob bolezni ali nesreči lahko dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenil takoj, po končanem zdravljenju pa premije ne bi več plačeval. Možnost zdravstvenega kolapsa bi bila posledično precejšnja.

Z uvedbo trimesečne čakalne dobe pa se tem težavam zavarovalnice izognejo. Vsakomur je jasno, da bo v primeru neplačevanja v primeru bolezni ali nezgode, stroške zdravstvenih storitev moral plačevati sam, saj 3 mesece na zdravnika v večini primerov ne moremo čakati.

Cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja lahko preverite TUKAJ.

Čakalne dobe si ni izmislila ena od zavarovalnic, temveč je državni zbor sprejel Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki predvideva, da če zavezanec za dopolnilno zdravstveno zavarovanje zamudi enomesečni z zakonom določen rok, lahko sklene dopolnilno zdravstveno zavarovanje le s trimesečno čakalno dobo.

To pomeni, da zavarovanec v tem trimesečnem obdobju plačuje premijo, prav tako plačuje tudi zdravstvene storitve iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v tem obdobju iz lastnega žepa.

Prav tako zavarovanec po preteku tri mesečne čakalne dobe ne dobi povrnjenih stroškov zdravstvenih storitev, ki so v tem trimesečnem obdobju nastali. Zavarovalnica pa zavarovancu krije vse stroške zdravstvenih storitev, ki narastejo po poteku tri mesečnega obdobja, seveda ob predpostavki, da ima sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje.

Kakšne so razlike v storitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja med zavarovalnicami lahko preverite TUKAJ.

Zakaj bodo nekateri zavarovanci plačevali 80% višjo premijo si lahko preberete TUKAJ.

Kako najlažje zamenjati zavarovalnico za dopolnilno zdravstveno zavarovanje si lahko preberete TUKAJ.

×

Ste našli iskano informacijo?