Dopolnilno zdravstveno zavarovanje po 26. letu

Vsi študentje s statusom študenta imajo urejeno dopolnilno in obvezno zdravstveno zavarovanje do 30.9. v letu, ko dopolnijo 26. let.

Novi ZUPŠ spreminja pravice oziroma trajanje zdravstvenega zavarovanja študentov, ki dopolnijo 26 let. Če je še včeraj veljalo, da si mora 26. letnik tudi če ima status študenta ob dopolnjenem 26. letu urediti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, to danes ne drži več.

Primer: Janez Novak, študent s statusom 1.4.2018 dopolni 26. let. Kot družinski član je lahko zavarovan do 30.9.2018. S 1.10.2018 si mora urediti obvezno ali dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

V mesecu oktobru 2017 smo bili priča popolni zmedi na ZZZS in med nič hudega slutečimi študenti. ZZZS je začel uveljavljati novelo zakona ZViS, kjer je pisalo, da je pravica študenta do zdravstvenega zavarovanja omejena na čas študija enega študijskega programa na posamezni stopnji. Teh študentov naj bi bilo blizu 2000. Nekatere enote ZZZS so študente o tem obveščale, druge ne, študentje niso vedeli oziroma mogli vedeti zakaj so ostali brez zdravstvenega zavarovanja.

Kakorkoli že, vlada se je vsaj v tem primeru izkazala, saj je 21.11.2017 v veljavo stopila nova novela ZViS in odpravila zgoraj omenjene omejitve.

Študenti ob koncu šolskega leta v katerem dopolnijo 26. let si morajo sami na novo urediti zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje po 26. letu

»Otrok, ki ni sam zavarovanec, je zdravstveno zavarovan kot družinski član do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do dopolnjenega 18. leta starosti, ali če se šola je tako zavarovan do konca šolanja, vendar največ do konca šolskega leta v katerem dopolni 26 let starosti.

To pomeni, da si mora ob koncu šolskega leta v katerem študent dopolni 26 let urediti obvezno zdravstveno zavarovanje (na katerikoli izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije). Ker obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije zdravstvenih storitev v celoti moramo zdravstvene storitve v večini primerov doplačevati, vendar pa se temu lahko izognemo s sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje po 26. letu

Cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ugodnosti, ki jih prejmete ob sklenitvi lahko preverite TUKAJ.

×

Ste našli iskano informacijo?