Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje krije približno 70% zdravstvenih storitev, dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa 30°%.

Tako ob urejenosti obveznega kot tudi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pri koriščenju zdravstvene storitve ne boste imeli doplačil. V praksi to pomeni, da tistim zavarovancem, ki imajo sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ni potrebno doplačati razlike za zdravstvene storitve, zdravila in medicinsko-tehnične pripomočke (npr. za očesne pripomočke in zobno protetiko, ne nujne reševalne prevoze, zdravila na recept ipd.), vse dokler njihova vrednost ne preseže najvišje priznane vrednosti.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje brez obveznega zdravstvenega zavarovanja je kot avto brez koles. Osnova zdravstvenega zavarovanja je torej obvezno zdravstveno zavarovanje, dopolnilno pa obvezno zdravstveno zavarovanje le dopolnjuje.

Cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

PRIMER:  Štiri osebe so bile udeležene v prometni nesreči. Potreben je bil prevoz v bolnišnico, operacija, nega v bolnici in rehabilitacija. Za lažje razumevanje predpostavimo, da so bili stroški zdravljenja na osebo 5000 eur.

1. Oseba A: tuj državljan bo znesek 5.000 eur moral v celoti poravnati sam oziroma ga bo krila njegova zavarovalnica, če jo ima oziroma bo zdravljenje urejala njegova zavarovalnica za asistenco v tujini.

2. Oseba B: tudi tuj državljan, ki pa živi v Sloveniji in si je uredil le dopolnilno zdravstveno zavarovanje, obveznega zdravstvenega zavarovanja pa si zaradi meddržavne pogodbe ni oziroma si ni mogel urediti, bo tudi celoten znesek moral plačati sam.

3. Oseba C: je v Sloveniji zaposlena, vendar dopolnilnega zavarovanja nima sklenjenega. Lahko računa, da ji bo obvezno zdravstveno zavarovanje krilo cca. 3500 eur, 1500 eur pa bo morala plačati sama.

4. Oseba D: ima urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Oseba D ne bo imela stroškov zdravljenja, saj bosta vse plačali zavarovalnici (ZZZS in izbrana zavarovalnica).

Cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ugodnosti ob sklenitvi lahko preverite TUKAJ.
Kako preprosta je menjava zavarovalnice lahko preberete TUKAJ.
×

Ste našli iskano informacijo?