Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje krije približno 70% zdravstvenih storitev, dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa 30°%.
Tako ob urejenosti obveznega kot tudi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pri koriščenju zdravstvene storitve ne boste imeli doplačil.