Kaj je obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje

…izveste v nadaljevanju. Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji  sestavljata dva dela. Obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Vsi državljani smo vključeni v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja in 99,9% prebivalcev Slovenije ima sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje.

Obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije polne vrednosti zdravstvenih storitev v celoti, zato je potrebno zdravstvene storitve doplačevati.

Doplačila lahko znašajo od 5 pa vse do 90% cene zdravstvene storitve, zdravila ali medicinsko-tehničnega pripomočka. Ta doplačila so lahko zelo visoka, lahko znašajo tudi nekaj 1000eur in več izognemo pa se jim lahko tako, da sklenemo prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje. Tudi prostovoljno dodatno zavarovanje ima sklenjeno več kot 95,5% prebivalce.

Kaj je obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem dopolnimo razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev in za zdravstvene storitve nam za to ni potrebno plačevati.

Obvezno zdravstveno zavarovanje, ko se zaposlimo po zakonu plačuje delodajalec, upokojencem pa ZPIZ.

Nezaposlene osebe si morajo obvezno zdravstveno zavarovanje plačevati same. To si uredijo na najbližji enoti zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS-Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije). Tudi v primeru prejemanja denarnih nadomestil (obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje po izgubi službe) za brezposelnost si morate urediti obvezno zdravstveno zavarovanje, priporočljivo pa je, da imate urejeno tudi prostovoljno zdravstveno.

Osebe brez prihodkov pa lahko oddajo vlogo na najbližji enoti Centra za Socialno delo (CSD). V primeru, da CSD vlogo odobri, jim plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje, v nekaterih primerih pa tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje, vse do poteka veljavnosti odločbe.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje si v večini primerov plačujemo sami. Zavezanci za dopolnilno zdravstveno zavarovanje postanemo ko se redno zaposlimo oziroma konec šolskega leta v katerem dopolnimo 26 let, oziroma ko odpremo s.p. ali d.o.o.

Premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Na dan 1.6.2021 ko pišemo ta članek je cena obveznega zdravstvenega zavarovanja za samoplačnike 26,13 eur mesečno. Obvezno zdravstveno zavarovanje uredite na najbližji izpostavi ZZZS (zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije).

Če ste samoplačnik obveznega zdravstvenega zavarovanja, boste za obvezno zdravstveno zavarovanje plačevali 26,13 eur mesečno, za prostovoljno zdravstveno zavarovanje pa po ceniku izbrane zavarovalnice.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je v svoji osnovi prostovoljno saj ga lahko sklenemo ali ne. Pravilen termin za prostovoljno zdravstveno zavarovanje je prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Prijava v zdravstveno zavarovanje je torej sestavljena iz dveh delov: ZZZS-Zavod za zdravstveno zavarovanje je naslov kjer si uredite obvezno zdravstveno zavarovanje na povezavi prijava za zdravstveno zavarovanje pa so na voljo vsa tri prostovoljna zdravstvena zavarovanja.

V Sloveniji prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje ponujajo 3 zavarovalnice. Vse 3 zavarovalnice ponujajo enako zdravstveno storitev.

Smo zavarovalniška agencija e-Zavarovanja d.o.o., že več kot 10 let se trudimo, da naše stranke dobijo najboljši popust in, da je njihova premija najugodnejša.

Medtem, ko je premija pri zavarovalnicah Generali in Triglav enotna, zavarovalnica Vzajemna nudi 3% popust. V primeru, da nimate doplačila na premijo, lahko pri Vzajemni tako računate na premijo 34,6eur mesečno. Na 3% popust pri Vzajemni lahko računate na naši spletni strani ne glede na način plačila, ki si ga izberete.

Premija v zgornji tabeli seveda velja le, če prostovoljno zdravstveno zavarovanje sklenem pravočasno. Prostovoljna zdravstvena zavarovanja imajo posebnost, da se premija za vsako leto, ko prostovoljno zdravstveno zavarovanje ni sklenjeno, premija poviša za 3%. Za vsakega zavarovanca posebej morajo zavarovalnice pred sklenitvijo zavarovanja preveriti ali le ta ima čakalno dobo in ali le ta ima doplačilo na premijo in če ima doplačilo, morajo preveriti kakšna je premija.

Premija v zavarovalniškem jeziku pomeni cena zavarovanja

Kaj je obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Na dan 1.6.2021 ko pišemo ta članek je cena obveznega zdravstvenega zavarovanja za samoplačnike 26,13 eur mesečno. Obvezno zdravstveno zavarovanje uredite na najbližji izpostavi ZZZS (zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije).

Če ste samoplačnik obveznega zdravstvenega zavarovanja, boste za obvezno zdravstveno zavarovanje plačevali 26,13 eur mesečno, za prostovoljno zdravstveno zavarovanje pa po ceniku izbrane zavarovalnice.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je v svoji osnovi prostovoljno saj ga lahko sklenemo ali ne. Pravilen termin za prostovoljno zdravstveno zavarovanje je prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Prijava v zdravstveno zavarovanje je torej sestavljena iz dveh delov: ZZZS-Zavod za zdravstveno zavarovanje je naslov kjer si uredite obvezno zdravstveno zavarovanje na povezavi prijava za zdravstveno zavarovanje pa so na voljo vsa tri prostovoljna zdravstvena zavarovanja.

V Sloveniji prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje ponujajo 3 zavarovalnice. Vse 3 zavarovalnice ponujajo enako zdravstveno storitev.

Smo zavarovalniška agencija e-Zavarovanja d.o.o., že več kot 10 let se trudimo, da naše stranke dobijo najboljši popust in, da je njihova premija najugodnejša.

Medtem, ko je premija pri zavarovalnicah Generali in Triglav enotna, zavarovalnica Vzajemna nudi 3% popust. V primeru, da nimate doplačila na premijo, lahko pri Vzajemni tako računate na premijo 34,6eur mesečno. Na 3% popust pri Vzajemni lahko računate na naši spletni strani ne glede na način plačila, ki si ga izberete.

Premija v gornji tabeli seveda velja le, če prostovoljno zdravstveno zavarovanje sklenem pravočasno. Prostovoljna zdravstvena zavarovanja imajo posebnost, da se premija za vsako leto, ko prostovoljno zdravstveno zavarovanje ni sklenjeno, premija poviša za 3%. Za vsakega zavarovanca posebej morajo zavarovalnice pred sklenitvijo zavarovanja preveriti ali le ta ima čakalno dobo in ali le ta ima doplačilo na premijo in če ima doplačilo, morajo preveriti kakšna je premija.

Premija v zavarovalniškem jeziku pomeni cena zavarovanja

Podrobnosti o obveznem in dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju so del zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ZZVZZ. Vse kar berete na naši spletni strani je del zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Obvezno zdravstveno zavarovanje stroške zdravstvenih storitev torej ne krije v celoti. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje zagotavlja višji standard in višji obseg zdravstvenih pravic. Prostovoljno zdravstveno

V primeru nezgode ali bolezni nam prostovoljno zdravstveno zavarovanje zniža stroške zdravstvenih storitev. V tem primeru bo zdravljenje za vas brezplačno.

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje torej krije razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev. Ponujajo ga 3 zavarovalnice. Krije tiste stroške zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti.

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje nas varuje pred visokimi stroški zdravljena, še posebej, če se zdravljenje zaplete, oziroma v primeru hudih nezgod in težjih bolezni.

Obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije polne vrednosti zdravstvenih storitev.

Zdravstveno zavarovanje, ki vključuje obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, nam v Sloveniji krije v celoti stroške zdravstvenih storitev.

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja ne zagotavljajo višji obseg pravic zavarovanca ali višji standard pravic, temveč le krijejo stroške storitev ki jih obvezno ne krije 100%.

PRIMER:  Matjaž Novak je obiskal zdravnika, celoten strošek zdravstvene storitve je bil 100eur. Obvezno zdravstveno zavarovanje je krilo 70% oziroma 70 eur, ker pa je bil Matjaž Novak prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovan, je 30eur plačala njegova zavarovalnica.

POZOR:  Najpomembnejše pri  prostovoljnem dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju je, da ga sklenemo pravočasno. Če ga ne sklenemo v enem mesecu od roka, ko postanemo zavezanec za plačevanje le tega(izguba statusa, prva redna zaposlitev….) nam prične zavarovanje veljati šele čez 3 mesece. Če zbolimo ali se poškodujemo ne moremo 3 mesece čakati na zdravnika. Posledično lahko nastanejo visoki stroški.

Kot smo že povedali sklenitev obveznega zdravstvenega zavarovanja izvaja ZZZS-Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa lahko sklenete na naši spletni strani. Izbirate lahko med vsemi ponudniki, Online sklenitev pa lahko izvedete na povezavi vloga za zdravstveno zavarovanje.

×

Ste našli iskano informacijo?