Kdaj lahko prekinem pogodbo dopolnilnega zavarovanja

Zavarovalec lahko odpove dopolnilno zdravstveno zavarovanje, po poteku enega leta od sklenjenega datuma začetka zavarovanja s trimesečnim odpovednim rokom.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje se avtomatično podaljšuje tako, da zavarovanec nikoli ni nezavarovan. Kdaj lahko prekinem pogodbo dopolnilnega zavarovanja

Pred tem rokom pa zavarovanec lahko odpove zavarovanje le v primeru prenehanja statusa zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju.

PRIMER: Janez Novak je s 1.4.2016 sklenil dopolnilno zavarovanje pri zavarovalnici Vzajemna Varuh zdravja. S 1.2.2017 se je odločil, da bi dopolnilno zavarovanje raje imel pri zavarovalnici Generali, saj bi s tem pridobil ugodnosti pri sklenitvi zavarovanja avtomobila. Janez Novak lahko zamenja zavarovalnico šele po 1.4.2017. Upoštevati mora 3 mesečni odpovedni rok. To pomeni, da bo poleg položnice za April od Vzajemne prejel še položnice za maj, junij in julij. Kritje pri AS-u mu tako prične veljati s 1.8.2017 ob 00:00. Ugodnosti ob menjavi zavarovalnice bo Janez Novak prejel v roku treh tednov, predvidoma do konca aprila 2016.

Ugodnosti bo lahko koristil TAKOJ. Prekinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je torej pri vseh treh zavarovalnicah možna po poteku enega leta s trimesečnim odpovednim rokom. V primeru odhoda v tujino ali pa v primeru, ko študent mlajši od 26 let zopet dobi status študenta pa predlagamo ZAMRZNITEV ZAVAROVANJA.

Kdaj lahko prekinem pogodbo dopolnilnega zavarovanja

PRIMER:  Študentka Špela Novak je pri 22 letih ostala brez statusa in sklenila dodatno zdravstveno zavarovanje. Naslednje leto je zopet dobila status študenta. Na izbrano zavarovalnico je poslala veljavno potrdilo o šolanju in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ji za čas šolanja ni bilo več potrebno plačevati. Ko se bo Špela Novak zaposlila oziroma se bo zaključilo šolsko leto v katerem bo Špela Novak dopolnila 26 let, se ji bo dopolnilno zdravstveno zavarovanje reaktiviralo. Špela Novak bo v tem primeru znova pričela plačevati dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Po enakem principu deluje zgodba o Janezu Novaku, ki je odšel na delo v Švico. V Švici si je uredil zdravstveno zavarovanje, dokazilo o tem poslal na zavarovalnico. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje se je zamrznilo. Ko se je Janez Novak čez nekaj let vrnil iz Švice in si zopet našel delo v Sloveniji, se mu je dopolnilno zdravstveno zavarovanje zopet reaktiviralo in Janez ga je zopet plačeval.

×

Ste našli iskano informacijo?