Dopolnilno zdravstveno zavarovanje brez statusa

Ko izgubimo status študenta nismo več zavarovani po starših kot družinski člani. Zato si moramo urediti obvezno zdravstveno zavarovanje, ki si ga uredimo na sledeče načine:

  • – študent, ki izgubi status oziroma do konca šolskega leta dopolni 26 let starosti, si mora obvezno zavarovanje      urediti sam na ZZZS,
  • – oseba brez prihodkov si mora obvezno zavarovanje urediti sama na ZZZS, nato pa lahko zaprosi na CSD za        odločbo, na podlagi katere ji bo država krila strošek obveznega in dopolnilnega zavarovanja
  • – zaposlenim obvezno zavarovanje uredi delodajalec,
  • – nezaposlenim, ki so prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje (OZZ) jim uredi Zavod RS za zaposlovanje.

Ker obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije zdravstvenih storitev v celoti moramo zdravstvene storitve v večini primerov doplačevati. Temu se lahko izognete tako, da sklenete dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

×

Ste našli iskano informacijo?