Ureditev zdravstvenega zavarovanja

Ureditev zdravstvenega zavarovanja je potrebna, ko se npr. zaposlimo, izgubimo status dijaka oziroma študenta, ob koncu šolskega leta, v katerem dopolnimo 26 let, Itd.

Obvezno zdravstveno zavarovanje uredimo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa pri zavarovalnici Vzajemna Varuh zdravja, Generali ali Triglav zdravstveni zavarovalnici.Ureditev zdravstvenega zavarovanja

V Sloveniji je zdravstveno zavarovanje urejeno iz dveh delov, obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V kolikor ne želimo imeti stroškov pri koriščenju zdravstvenih storitev, moramo imeti zdravstveno zavarovanje urejeno v celoti. V izogib težavam in stroškom si zdravstveno zavarovanje pravočasno uredite.

Obvezno zdravstveno zavarovanje nam v primeru redne zaposlitve plačuje delodajalec. Osebe, ki so izgubile statusa študenta oz. dijaka ali osebe, ki so brezposelne, pa si morajo obvezno zavarovanje urediti same na ZZZS. V kolikor so navedene osebe brez prihodkov, lahko na Centru za socialno delo zaprosijo za odločbo, na podlagi katere jim država krije strošek obveznega in tudi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

V kolikor si dopolnilnega zdravstvenega zavarovanje ne uredite pravočasno, torej v roku 30 dni, od dne, ko ste postali zavezanci ta doplačila, boste ob sklenitvi zavarovanja imeli trimesečno čakalno dobo. Poskrbite za pravočasno urejenost  dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

×

Ste našli iskano informacijo?