Zdravstveno zavarovanje preko partnerja

Zdravstveno zavarovanje preko partnerja si lahko uredite v primeru, če ne izpolnjujete pogojev, da bi bili samostojno zavarovani in pod pogojem, da imate v Sloveniji prijavljeno prebivališče.

Torej v kolikor ne izpolnjujete  pogojev, da bi bili samostojno zavarovani, si obvezno zdravstveno zavarovanje lahko uredite preko vašega partnerja na ZZZS.
Če se želite prijaviti v zdravstveno zavarovanje preko partnerja, mora partner imeti status zavarovanca v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Oziroma v kolikor bi želeli preko sebe v zavarovanje kot družinskega člana prijaviti partnerja, morate vi imeti status zavarovanca v obveznem zdravstvenem zavarovanju.

Zdravstveno zavarovanje preko partnerja

Pogoji, za prijavo preko partnerja so naslednji:

  • zakonca in partnerja iz sklenjene partnerske zveze, med katerima mora obstajati zakonska oz. partnerska zveza,
  • zunajzakonska partnerja in partnerja iz nesklenjene partnerske zveze, med katerima obstaja najmanj dve leti, zunajzakonska oz. nesklenjena partnerska zveza. V primeru skupnega otroka, lahko zveza obstaja tudi krajši čas,
  • razvezana zakonca in razvezana partnerja med katerima mota obstajati veljavna sodna odločba, po kateri se mora razvezanemu zakoncu oziroma partnerju plačevati preživnino.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ob ureditvi prijave obveznega zdravstvenega zavarovanja partnerja preko vas, izda vašemu partnerju kartico zdravstvenega zavarovanja, s katero lahko uveljavlja zdravstvene storitve.

PRIMER: 25 letna študentka, Anja Novak se je poročila z Janezom Novakom. Ker Anja, po zakonu ne mora imeti več zdravstvenega zavarovanja urejenega preko svojih staršev, si ga mora urediti sama. Ampak ker je Anja še študentka, si obvezno zdravstveno zavarovanje lahko uredi preko svojega partnerja Janeza. Ker pa obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh zdravstvenih storitev, si je Anja sama uredila tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri izbrani zavarovalnici. Vendar ker Anja, kot študentka nima dovolj prihodkov za plačilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, je na CSD oddala vlogo za uveljavitev pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz državnega proračuna.

Cena dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Ker pa v Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh zdravstvenih storitev v polni vrednosti, si morate urediti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, v kolikor se želite izogniti stroškom. Za ureditev dopolnilnega zavarovanja imate na voljo zavarovalnico Vzajemna Varuh zdravja., Generali d.d. ali pa pri Triglav zdravstveno zavarovalnico d.d.
V primeru izpolnjevanja pogojev za denarno socialno pomoč, lahko uveljavite pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz državnega proračuna pri centru za socialno delo (CSD).

Za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje preko partnerja se obrnite na ZZZS, poleg tega pa si ne pozabite urediti še dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga lahko sklenete preko nas kar ONLINE.

×

Ste našli iskano informacijo?