22 Jul, 2024

Model NLP za večje razumevanje naših možganov in vedenja

Črka N v modelu NLP predstavlja nevrologijo, ki je osredotočena na raziskovanje naših živčnih sistemov in možganov. Naša izkušnja sveta se oblikuje skozi pet čutov, kar nam omogoča, da ustvarimo edinstven pogled na svet. Črka L označuje lingvistiko, ki zajema tako verbalni kot tudi neverbalni jezik. Vpliva na način, kako opisujemo, razumemo in vrednotimo svoje […]