Decembra 2021 so zavarovanci Vzajemne plačali namesto 34,60 eur le 12,10 eur.

Pri izračunu in primerjavi mesečne premije moramo upoštevati dejstvo, da Vzajemna v primeru presežka ali dobička svojim zavarovancem vrača premijo dopolnilnega zavarovanja v obliki nižje premije.

Ker je Vzajemna svojim zavarovancem vrnila 22,50 eur znaša povprečna letna premija za 18 mesecev le 33,35 eur.

Vzajemna pričakovana mesečna premija

Glavna razlika med zavarovalnicami Vzajemna, Triglav in Generali je v tem, da je Vzajemna v lasti zavarovancev in morebitni dobiček vrača zavarovancem v obliki nižje premije.

Triglav in Generali  sta v lasti delničarjev in dobiček izplačujeta lastnikom, to je delničarjem zavarovalnice v obliki dividend.

Vzajemna vrača premijo

Ker trenutno stroški zdravstvenih storitev vključno s plačami zdravnikov in zdravstvenega osebja močno naraščajo, v letu 2023 ni predvideno vračilo premije, temveč močno zvišanje premije. Dvig premije je torej le še vprašanje časa. Vprašanje je torej le, kdaj bo katera zavarovalnica dvignila premijo in za koliko.