Decembra 2021 so zavarovanci Vzajemne plačali namesto 34,60 eur le 12,10 eur.

Pri izračunu in primerjavi mesečne premije moramo upoštevati dejstvo, da Vzajemna v primeru presežka ali dobička svojim zavarovancem vrača premijo dopolnilnega zavarovanja v obliki nižje premije.

Ker je Vzajemna svojim zavarovancem vrnila 22,50 eur znaša povprečna letna premija za 12 mesecev le 32,72 eur.

Vzajemna pričakovana mesečna premija

Tudi v letu 2022 pričakujemo podobno situacijo kot v letu 2021 saj situacija s Covidom-19 ostaja enaka. Tudi v letu 2022 se pričakuje vračilo premije.

Glavna razlika med zavarovalnicami Vzajemna, Triglav in Generali je v tem, da je Vzajemna v lasti zavarovancev in morebitni dobiček vrača zavarovancem v obliki nižje premije.

Triglav in Generali  sta v lasti delničarjev in dobiček izplačujeta lastnikom, to je delničarjem zavarovalnice v obliki dividend.

Vzajemna vrača premijo

Vračila 22,5eur v letu 2022  seveda ne garantiramo!!!

Obstaja pa velika verjetnost je, da boste del premije dobili povrnjene tudi v letu 2022.