Hvala za vaše naročilo!


Pristopnico izbrane zavarovalnice (zavarovalnica potrebuje tudi podpis) vam bomo poslali po pošti v podpis. V kolikor je bilo naročilo oddano do 15h vam pošljemo ponudbo še isti delovni dan, drugače pa naslednji delovni dan.

Podpisano in izpolnjeno pristopnico nam čimprej vrnite v priloženi kuverti.

Potrjujemo sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, sklenjenega z dnem začetka, ki ste ga izbrali v oddanem naročilu. Povzetek vašega naročila smo vam poslali na vaš elektronski naslov.

V primeru spremembe naročila ali dodatnih informacij nas kontaktirajte na info@e-zavarovanja.com ali 040-556- 489.

V postopku sklepanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ste se strinjali s spodaj navedenim:

Izjavljam, da so vsi podatki, ki sem jih navedel/-la v obrazcu za sklenitev ponudbe, popolni in resnični. V primeru ugotovitve neresnične izjave ima izbrana zavarovalnica zavarovalcu pravico določiti čakalno dobo oz. kadarkoli obračunati doplačilo na premijo od začetka zavarovanja naprej skladno z zakonom ali zavrniti vašo sklenitev zavarovanja.