čakalna vrsta dopolnilno zavarovanje

ZAKAJ ČAKALNA DOBA PRI DODATNEM ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU

Datum: 1.3.2018

Čakalna doba pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju je pri osebah, ki se znajdejo v bolnici zelo nepriljubljena. Takšna oseba navadno zboli ali se poškoduje in
se sooči z dejstvom, da bo vsaj del zdravstvene storitve morala poravnati sama. Zdravstveni sistem je v Sloveniji in tudi drugod po svetu vzdržen le, če zavarovanci
zdravstveno zavarovanje vseskozi plačujemo oziroma plačujemo vsak mesec.

V primeru, da čakalne dobe ne bi bilo, bi vsakdo lahko zavarovanje sklenil preden bi odšel k zdravniku, po pregledu pa ga ne bi plačeval več. Ker pa državljani v
Sloveniji vemo, da v večini primerov ne moremo čakati 3 mesece na zdravnika, v več kot 95% primerih pridno plačujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Za lažjo predstavo lahko vzamemo primer Janeza Novaka. Včeraj je Janez Novak kupil nov avto. Danes je z novim avtomobilom zletel s ceste in avto razbil.
Janez Novak je nameraval jutri skleniti kasko avtomobilsko zavarovanje. Ali mu bo zavarovalnica plačala škodo? Žal ne, saj je zavarovanje sklenil prepozno.

V primeru dodatnega zdravstvenega zavarovanja pa je zgodba Janeza Novaka malce drugačna. Janez Novak se je poškodoval in pristal v bolnici. Potrebno bo 4 mesečno
zdravljenje. Čeprav Janez Novak ni imel sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, mu bo v primeru sklenitve, zavarovalnica krila stroške zdravstvenih
storitev za četrti mesec oziroma natančno po poteku čakalne dobe.

Dodatno zdravstveno zavarovanje se torej splača skleniti pravočasno.